Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ukončené vědecké projekty - 2002

 

RB 1/8/02

Debata o budoucnosti Evropy a Česká republika

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Ing. Petr Drulák, Ph.D.

Shrnutí projektu.


RB 1/34/02

Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Vztah a účinky judikatury na budoucí členské státy EU

Nositel: ---
Řešitel: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Shrnutí projektu.


RB 1/37/02

Česká menšina v Rakousku

Nositel: ---
Řešitel: Mgr. Jan Kahuda

Shrnutí projektu.


RB 2/29/02

Dopady HIV/AIDS a ostatních průvodních onemocnění na kvalitu života sociálně slabých rodin v Namibii

Nositel: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Řešitel: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

Shrnutí projektu.


RB 3/1/02

Příčiny, projevy a možnosti překonávání skepse veřejnosti členských států vůči EU a jejímu rozšíření

Nositel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Psychologický ústav
Odpovědný řešitel: Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.

Shrnutí projektu.


RB 3/30/02

Problematika dětských práv v ČR s přihlédnutím k fenoménu sexuálního a komerčního zneužívání

Nositel: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Řešitel: Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc..

Shrnutí projektu.


RB 5/11/02

Proces rozšiřování NATO po pražském summitu Aliance

Nositel: Václav Kotyk
Řešitel: Václav Kotyk

Shrnutí projektu


RB 5/35/02

Analýza přeshraniční spolupráce s jednotlivými sousedními zeměmi

Nositel: Václav Kotyk
Řešitel: Václav Kotyk

Shrnutí projektu


RB 6/7/02

Další vývoj a mezinárodní důsledky případné realizace amerického projektu protiraketové obrany (MD)

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Mgr. Radek Khol

Shrnutí projektu.RB 6/34/02

Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Vztah a účinky judikatury na ČR po vstupu do EU

Nositel: Gaius - volné sdružení pro zkoumání společenských a ekonomických problémů
Řešitel: Mgr. Vít Makarius

Shrnutí projektu.


RB 7/16/02

Vnímání problematiky vnější bezpečnosti českou veřejností - sociologický výzkum

Nositel: STEM, s.r.o.
Řešitel: Jan Hartl

Shrnutí projektu.


RB 7/31/02

Náhradová jednání Československa s USA, Velkou Británií, Francií, Nizozemím, Belgií, Švýcarskem a Rakouskem v letech 1945-1982 a jejich vztah k majetkoprávním otázkám poválečného období

Nositel:
Řešitel: Doc. JUDr. Jan Kuklík, DrSc

Shrnutí projektu


RB 8/32/02

Předpokládané dopady vstupu do EU na životní úroveň obyvatel ČR

Nositel: Tylor Nelson Sofres Factum, s.r.o.
Řešitel: RNDr. Jan Herzmann, CSc.

Shrnutí projektu.


RB 11/14/02

Asijští migranti v České republice

Nositel: Vladimír Baar
Řešitel: Eleonóra Hamar - Marcel Mečiar - Daniel Topinka

Shrnutí projektu


RB 13/09/02

Opatření zaměřená na budování důvěry a kontrola zbrojení na Blízkém východě

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: PhDr. Jaroslav Bureš

Shrnutí projektu.


RB 14/7/02

Archiv Ústřední reparační a restituční komise

Nositel: ---
Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Jelínek

Shrnutí projektu.


RB 14/17/02

Dopady vstupu ČR do EU na zahraniční obchod ČR s rozvojovými zeměmi - se zaměřením na země subsaharské Afriky (RZSA)

Nositel: VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky
Řešitel: PhDr. Lenka Adamcová, CSc.

Shrnutí projektu.


RB 16/2/02

Vatikánská diplomacie - vztahy Vatikánu a České republiky

Nositel: Univerzita Palackého Olomouc, Cyrilometodějská fakulta
Řešitel: Doc. PhDr. František X. Halas, CSc.

Shrnutí projektu.RB 16/18/02

Vatikánská diplomacie - vztahy Vatikánu a České republiky

Nositel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Řešitel: Mgr. Jaroslav Cuhra

Shrnutí projektu


RB 17/15/02

Dokumenty z českých archivů k historii studené války v letech 1964 - 1982
/Brežněvova éra/

Nositel: Ústav pro soudobé dějiny
Řešitel: PhDr. Oldřich Tůma

Shrnutí projektu.


RB 18/3/02

Mezinárodní sankce (OSN, EU, OBSE, jednostranné sankce) jako donucovací nástroj řešení sporů v mezinárodních vztazích a jejich místo, úloha a dopady na českou zahraniční politiku

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Mgr. Filip Tesař

Shrnutí projektu.


RB 19/4/02

Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: PhDr. Miroslav Nožina

Shrnutí projektu


RB 20/20/02

Marketing ČR - výzvy a úkoly české ekonomické diplomacie

Nositel: ---
Řešitel: Doc. Dr. Petr Robejšek

Shrnutí projektu.


RB 25/22/02

Utřídění a počítačová katalogizace archivní sbírky Sokola New York, stát New York
Nositel: ---
Řešitel: Mgr. Jiří Vichta

Shrnutí projektu


RB 35/19/02

„Arizace“ a germanizace cenných papírů jako instrument k potlačení židovského a českého elementu ve velkopodnikatelském hospodářství Protektorátu Čechy a Morava a Říšskoněmecké župy Sudety.

Nositel: ---
Řešitel: Doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Shrnutí projektu

přílohy

Mezinarodni_terorismus_jako_faktor 269 kB pdf (Acrobat dokument) 14.11.2011

.