Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ukončené vědecké projekty - 2003

 

RB 01/01/03

Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Řešitel: Prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 01/07/03

Analýza poskytování vládních stipendií ke studiu na veřejnýchh školách občanům z rozvojových a jiných potřebných zemí.

Řešitel: Petr Jelínek

Shrnutí projektu


RB 02/01/03

Strategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské měnové unie - kdy nahradit českou měnu eurem
Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Řešitel: Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 02/12/03

Opatření v souvislosti s implementací Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení do vnitrostátního práva

Nositel: Univerzita Karlova - Právnická fakulta
Řešitel: Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, PhD.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 03/09/03

Perspektivy a možnosti rozvoje středomořského dialogu NATO

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: PhDr. Jaroslav Bureš

Shrnutí projektu


RB 03/15/03

Možnosti zapojení zemí V4 do projektů směřujících k prevenci migrace obyvatel zemí východní a jihovýchodní Evropy

Nositel: Asociace pro mezinárodní otázky
Řešitel: Mgr. Věra Honusková

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 04/01/03

Analýza implementace doporučení OECD z hlediska tvorby hospodářské politiky vlády ČR

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Řešitel: Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 5/16/03

Efektivita zahraniční služby ve vztahu k zahraničně politickým prioritám - teoretické přístupy, zahraniční zkušenosti, možné aplikace pro MZV

Nositel: ---
Řešitel: Ing. Roman Holý, Ph.D.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 6/4/03

ČR - Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Řešitel: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 6/5/03

Analýza a předpokládaný vývoj hraničních oblastí ČR-SRN

Nositel: Gaius - volné sdružení pro zkoumání společenských a ekonomických jevů
Řešitel: Mgr. Jiří Česal

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 7/10/03

Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Ing. Petr Drulák, Ph.D.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 08/06/03

Úloha zemí V4 při formování východní politiky EU

Řešitel: Mgr. Jan Bárta
Mgr. Tetyana Pergler CSc.

Shrnutí projetku


RB 08/20/03

Zákonná opatření a nezákonné zásahy vůči skupinám obyvatelstva a jednotlivcům v Československu v letech 1938 - 1945

Nositel: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Řešitel: PhDr. Jiří Kocián, CSc.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 09/17/03

Mezinárodní romské hnutí od roku 1945

Řešitel: Dr. Eva Sobotka PhD

Shrnutí projetku


RB 10/2/03

Právní postavení Romů v jednotlivých členských zemích Evropské unie

Nositel: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Řešitel: PhDr. Eva Davidová, CSc.,

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 11/11/03

Vyhodnocení reformního úsilí K. Annana v OSN a jeho perspektivy

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Mgr. Veronika Bílková

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 11/17/03

"Finská iniciativa" - návrh na ustavení Evropského romského fóra (ERF)

Nositel: IOM Mezinárodní organizace pro migraci
Řešitel: Roman Krištof

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 12/13/03

Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: JUDr. Miroslav Tůma

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 13/2/03

Vliv rodinných a kmenových struktur na politický rozhodovací proces v regionu Blízkého východu

Nositel: ---
Řešitel: Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RB 15/12/03

Nová Národní bezpečnostní strategie USA

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Mgr. Radek Khol

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


přílohy

Kubátová - grant 2003 188 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

RB 2/1/03.doc 667 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

grant 03/09/03 Bureš 284 kB pdf (Acrobat dokument) 14.10.2008

AP - vědecký projekt 155 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

AP - Vědecké projekty - RB 3/15/03 101 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Jílková - grant 2003 184 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

Vědecké projekty-RB 5/16/03 583 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

AP - Vědecký projekt RB 6/4/03 197 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecké projekty-RB 6/5/03 206 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecké projekty-RB 7/10/03 81 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Kocián - grant 2005 184 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecké projekty-RB 10/2/03 200 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecké projekty-RB 11/11/03 450 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecké projekty-RB 11/17/03 234 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecké projekty-RB 12/13/03 261 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecké projekty-RB 13/2/03 180 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Projekt RB 15/12/03 45 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Analyza_poskytovani_stipendii___zkracena_verze 282 kB pdf (Acrobat dokument) 7.8.2009

Shrnuti 79 kB pdf (Acrobat dokument) 7.8.2009

zaverecna_zprava 86 kB pdf (Acrobat dokument) 7.8.2009

.