Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ukončené vědecké projekty - 2004

 

RM 01/01/04

Vnímání problematiky bezpečnostní politiky českou veřejností - sociologický výzkum

Nositel: Factum Invenio, s. r. o.
Řešitel: RNDr. Jan Herzmann, CSc.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/03/04

Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a dalších přistupujících států

Nositel: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Řešitel: JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/04/04

Konvent jako nová metoda přípravy základních smluv evropské intagrace - přínosy a výzvy

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Mgr. Lucie Königová

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/05/04

Prezentace ČR v zahraničí - výčet subjektů a prostředků, hodnocení jejich významu a funkčnosti s ohledem na efektivitu a možnosti koordinace jednotné prezentace ČR

Nositel:
Řešitel: Doc. Ing. Marie Přibová, CSc.

Shrnutí projektu


RM 01/06/04

Komunikační strategie ČR pro oblast bezpečnostní a vojenské politiky

Nositel: Gaius - volné sdružení pro zkoumání společenských a ekonomických problémů
Řešitel: Mgr. Jiří Česal

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/07/04

Politické, ekonomické, kulturní a jazykové vazby středoasijských států na Rusko a jejich integrační resp. dezintegrační vývoj v poslední době

Nositel: Asociace pro mezinárodní otázky
Řešitel: PhDr. Emil Souleimanov

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/08/04

Dopad pravidel jednotného trhu na systém zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: PhDr. Petr Jelínek

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/09/04

Česko-thajské partnerství 2004. Historie spolupráce a vzájemných vztahů

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: PhDr. Miroslav Nožina

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/10/04

Reforma strukturálních fondů a Fondu Soudržnosti EU po roce 2006 z hlediska České republiky

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Řešitel: Doc. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/11/04

Dopad využití informačních technologií na politické a sociálně - ekonomické procesy a tvorbu veřejného mínění v arabských a islámských zemích

Nositel a řešitel: Mgr. Iveta Kouřilová
Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde


RM 01/12/04

Vnitřní vyhnání, odsun a útěky čsl. občanů z území Třetí říše a z odtržených území od roku 1933 do března 1939

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: PhDr. Václav Kural, CSc.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/13/04

Zahraniční politické koncepce postkomunistických států po roce 1989 a jejich srovnání. Střed představ a skutečností

Nositel: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha
Řešitel: Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/14/04

Politika jedné Číny a mezinárodně právní rámec principu " jedna země, dva systémy", postavení Tchaj-wanu

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Ing. Rudolf Fürst

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/15/04

Krajané ve světě - systematické zpracování historie a současného stavu krajanské komunity ve světě

Nositel: Etnologický ústav AV ČR
Řešitel: PhDr. Stanislav Brouček, CSc.

Shrnutí projektu


RM 01/16/04

Popis vymezených forem domácího násilí, analýza jejich příčin, prevence

Nositel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Řešitel: Doc. PhDr. Jiří Kovařík, Ph.D.

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/17/04

Společenské a politické aspekty arizačního procesu v českých zemích v letech 1938 - 1945. Profitenti rasové a národnostní persekuce

Nositel a řešitel: Doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 01/18/04

Zahraniční politika České republiky 1993-2004 (úspěchy, problémy a perspektivy)

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: prof. Otto Pick

Znění publikace naleznete zde (ve formátu .pdf)


RM 02/02/04

Analýza dalšího vývoje kubánské společnosti s důrazem na srovnání kubánských podmínek se středoevropskými transformačními procesy

Nositel: Člověk v tísni, Společnost při ČT, o. p. s.
Řešitel: Luboš Veselý

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 02/19/04

Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou - vydání publikace

Nositel: Rada pro mezinárodní vztahy
Řešitel: JUDr. Zdeněk Matějka

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 02/20/04

Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na základě písemností Školského spolku Komenský ve Vídni

Nositel: -
Řešitel: Mgr. Jan Kahuda

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 02/21/04

Helsinský proces a zhroucení komunismu

Nositel: Československé dokumentační středisko, o. p. s.
Řešitel: PhDr. Vilém Prečan, CSc.

Shrnutí projektu.


RM 03/22/04

Alianční politika na Kavkaze - zájmy a priority ČR

Nositel: -
Řešitel: Mgr. Andro Kuranian
Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 03/23/04

ESDP a možnosti jejího dalšího vývoje

Nositel: Univerzita Karlova v Praze, Institut politologických studií
Řešitel: JUDr. PhDr. Tomáš Karásek

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 03/24/04

Reformy v monarchiích na arabském poloostrově a jejich vliv na tradiční společnost

Nositel: -
Řešitel: Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 03/25/04

Působení mezinárodních islámských organizací na Balkánu

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Mgr. Filip Tesař

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 03/26/04

Reislamizace balkánských muslimských společenství a působení mezinárodních islámských organizací v balkánských zemích v postkomunistickém období

Řešitel: Mgr. Štěpán Macháček
Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 03/27/04

Politická kultura palestinské společnosti - současnost a perspektivy vývoje

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: PhDr. Jaroslav Bureš

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


RM 03/28/04

Československo a subsaharská Afrika v letech 1948 - 1989

Nositel: -
Řešitel: Mgr. Petr Zídek

Shrnutí projektu naleznete ve formátu MS Word zde.


přílohy

RM 01/05/04 251 kB pdf (Acrobat dokument) 25.10.2010

RM 01/15/04 236 kB pdf (Acrobat dokument) 25.10.2010

AP - vědecký projekt 157 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Herzmann - grant 2004 725 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Šlosarčík - grant 2004 182 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

Königová - grant 2004 31 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Česal - grant 2004 103 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Asociace pro mezinárodní otázky - grant 2004 141 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Jelínek - grant 2004 147 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Nožina - grant 2004 30 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Jílková - grant 2004 1 MB doc (Word dokument) 14.10.2008

Kouřilová - grant 2004 254 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

Odsun čsl. občanů z Třetí říše - projekt 2004 79 kB pdf (Acrobat dokument) 13.1.2012

Vykoukal - grant 2004 121 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Fürst - grant 2004 28 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Kovařík - grant 2004 309 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

Profitenti rasové a národnostní persekuce - vědecký... 340 kB pdf (Acrobat dokument) 13.1.2012

Zahraniční politika ČR 1993-2004 1 MB pdf (Acrobat dokument) 26.8.2008

Veselý - grant 2004 102 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Matějka - grant 2004 98 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Kahuda - grant 2004 40 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Kuranian - grant 2004 59 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Karásek - grant 2004 121 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

Gombár - grant 2004 139 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Tesař - grant 2004 132 kB rtf (Textový dokument) 14.10.2008

Bureš - grant 2004 419 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Československo a subsaharská Afrika v letech 1948 - 1989... 210 kB pdf (Acrobat dokument) 13.1.2012

Granty_022104_Helsinsky_proces 269 kB pdf (Acrobat dokument) 14.5.2009

.