Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ukončené vědecké projekty - 2005

 

RM 01/01/05

Aspekty začlenění Turecka do Evropské unie

Řešitel: Mgr. Jarmila Tiosavljevičová

Shrnutí projektu


RM 01/02/05

Aspekty začlenění Turecka do EU

Nositel: Fakulta sociálních věd UK, Institut politologických studií

Řešitel: PhDr. Emil Souleimanov

Shrnutí projektu


RM 01/03/05

Koncept preemptivní sebeobrany v kontextu boje proti terorismu po 11. září 2001

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Mgr. Radek Kohl

Shrnutí projektu


RM 01/04/05

Řešitel: Mgr. Jiří Česal


RM 01/05/05

Integrace balkánských států do EU a zájmy ČR

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Mgr. Filip Tesař

Shrnutí projektu


RM 01/06/05

Otázka řešení statusu Kosova

Nositel: Asociace pro mezinárodní otázky

Řešitel: Mgr. Filip Tesař

Shrnutí projektu


RM 01/07/05

Běloruský exil v demokratickém Československu a České republice

Nositel: Člověk v tísni, Společnost při ČT

Řešitel: Mgr. Daniela Šumová

Shrnutí projektu


RM 01/08/05

Analýza transformační pomoci Československu na přelomu 80. a 90. let

Nositel: Asociace pro mezinárodní otázky
Řešitel: PhDr. Petr Mareš, CSc.

Shrnutí projektuRM 01/09/05

Vztah zájmů a zásad v zahraniční politice, resp. Relace podpory dodržování lidských práv a zájmů státu v obchodně-ekonomické oblasti

Nositel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Řešitel: Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Shrnutí projektu


RM 01/10/05

"Fotodokumentace českých kulturních památek v teritoriu USA"

Řešitel projektu: PhDr. Jiří Kroupa

Shrnutí projektu


RM 01/11/05

Internacionalizace projevů terorismu ve střední Asii (bývalé sovětské republiky)

Nositel: -
Řešitel: PhDr. Slavomír Horák

Shrnutí projektu


RM 01/12/05

Vnitrostátní účinky právních aktů Evropské unie (včetně mezinárodních smluv) uzavíraných dle Smlouvy o EU a možnosti kontroly jejich ústavnosti Ústavním soudem ČR

Nositel a řešitel: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Shrnutí projektu


RM 01/13/05

Následky porušení práva ES/EU pro ČR jako členský stát EU a pro fyzické a právnické osoby jako adresáty

Nositel: Masarykova univerzita v Brně
Řešitel: Doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Shrnutí projektu


RM 01/14/05

Význam judikatury Soudního ES v právním řádu ČR a role vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem ES a Soudem prvního stupně

Nositel: Masarykova univerzita v Brně
Řešitel: Doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Shrnutí projektu


RM 01/15/05

Lužičtí Srbové v česko-německých vztazích

Nositel: -
Řešitel: Mgr. Václav Hankovec

Shrnutí projektu


RM 01/16/05

Dokumenty československé zahraniční politiky

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: PhDr. Jan Němeček, DrSc.

Shrnutí projektu


RM 01/17/05

Můj nový domov Austrálie (Česká komunita v Austrálii - dokumentace výstava, publikace)
Nositel: Společnost pro kulturu a dialog K 2001, o.p.s.
Řešitel: Jan Kratochvíl

Shrnutí projektu


RM 01/18/05
Nové trendy prosazující se ve světové ekonomice a vývoj konjunktury v podmínkách její globalizace
Nositel: -
Řešitel: Dr. Jana Sereghyová, Dr.Sc.
Shrnutí projektu


RM 01/19/05

Vliv rodinných a kmenových struktur na politický rozhodovací proces v regionu Blízkého východu II
Řešitel: Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Shrnutí projektu


RM 01/20/05
Checomacoco
Nositel: Občanské sdružení Checomacoco
Řešitel: PhDr. Yvonna Fričová
Shrnutí projektu


RM 02/21/05

Důsledky existence Evropské obranné agentury pro oblast vojenských kapacit v rámci EU s důrazem na ČR
Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Mgr. Radek Khol
Shrnutí projektu


RM 02/22/05
Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukturách na česko - polském pohraničí
Nositel: Univerzita Palackého v Olomouci
Řešitel: RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Shrnutí projektu


RM 02/23/05

České vlivy na kulturní a společenský rozvoj Bosny a Hercegoviny
Nositel: Historický ústav Akademie věd ČR
Řešitel: PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
Shrnutí projektu


RM 02/24/05
Dopady migrací v rámci území bývalé Jugoslávie
Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: Mgr. Filip Tesař
Shrnutí projektu


RM 02/25/05
Dopady migrací ze zemí bývalé Jugoslávie do ostatních evropských zemí
Řešitel: Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Shrnutí projektu


RM 02/26/05

Úloha vodních zdrojů v mezinárodních politických konfliktech na Blízkém východě

Řešitel: Mgr. Štěpán Macháček
Shrnutí projektu.


RM 02/27/05

Politická ekonomie privatizace v zemích Blízkého východu a severní Afriky: cesta k demokratizaci nebo nástroj adaptace autoritářských režimů?

Nositel a řešitel: Mgr. Jan Čuřík

Shrnutí projektu


RM 02/28/05

Možnosti regionální spolupráce na Blízkém východě

Nositel: Ústav mezinárodních vztahů
Řešitel: PhDr. Jaroslav Bureš

Shrnutí projektu


přílohy

AP - vědecký projekt 213 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Souleimanov - grant 2005 56 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Kohl - grant 2005 101 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Tesař - grant 2005 142 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Tesař - grant 2005 383 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Šumová - grant 2005 22 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Mareš - grant 2005 35 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Zemanová - grant 2005 160 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Horák - grant 2005 111 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Zemánek - grant 2005 138 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

Týč - grant 2005 (1/13) 22 kB rtf (Textový dokument) 26.8.2008

Týč - grant 2005 19 kB rtf (Textový dokument) 26.8.2008

Hankovec - grant 2005 161 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecký projekt RM 01/17/05 70 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

Sereghyová - grant 2005 31 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vědecký projekt 01/19/05 - Rodinné struktury na Blízkém... 137 kB doc (Word dokument) 13.1.2012

Fričová - grant 2005 113 kB rtf (Textový dokument) 14.10.2008

AP - vědecký projekt 132 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Szczyrba - grant 2005 190 kB pdf (Acrobat dokument) 26.8.2008

AP - vědecký projekt 149 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Tesař - grant 2005 95 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

AP - vědecký projekt 110 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Čuřík - grant 2005 231 kB doc (Word dokument) 14.10.2008

Bureš - grant 2005 285 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Zprava_DEF_STRUCNE__2007 243 kB pdf (Acrobat dokument) 20.5.2009

Kulturní památky v USA - projekt 01/10/05 14 MB pdf (Acrobat dokument) 13.1.2012

Dokumenty_ceskoslovenske_zahranicni_politiky_III 158 kB pdf (Acrobat dokument) 2.11.2011

.