Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídka stáže na odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR

 

Ministerstvo zahraničních věcí nabízí dvouměsíční stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie (DA) v období 2.5.-20.12.2019. Nabídka je určena VŠ studentům se zájmem o zahraniční politiku a mezinárodní vztahy.

Hlavní náplní stáží je plnění úkolů spojených s organizací vzdělávacích akcí a zkoušek, případně se zpracováváním statistických přehledů. 

 

Délka stáže 

Standardně se jedná o 8-10 hodin týdně po dobu 2 měsíců. V roce 2019 jsou vypsány následující termíny stáží: 

2.5.-28.6. 

1.7.-30.8. 

2.9.-31.10. 

1.11.-20.12. 

 

Podmínky stáže 

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 a uživatelská znalost MS Office a Excelu. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální či zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. 

 

Uchazeč o stáž musí dodat: 

· žádost o stáž (formulář na http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html) 

· kopie občanského průkazu/pasu opatřená písemným souhlasem uchazeče s jejím pořízením 

· výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců) 

· aktuální potvrzení o studiu 

· motivační dopis 

· strukturovaný životopis 

· prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (formulář na http://www.mzv.cz/file/1814224/Prohlaseni_fyzicke_osoby_o_svepravnosti.doc) 

· souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář na http://www.mzv.cz/file/1814228/Souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.doc) 

 

Výše uvedené doklady spolu s preferencí termínu stáže zasílejte na da@mzv.cz do 8. března 2019. Z přihlášených uchazečů budou na základě životopisu a motivačního dopisu vybráni uchazeči k ústnímu přijímacímu pohovoru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Prohlášení FO o svéprávnosti (DOC, 26 KB)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (DOC, 26 KB)

přílohy

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 21 kB doc (Word dokument) 2.3.2016

Souhlas se zpracováním osobních údajů 21 kB doc (Word dokument) 2.3.2016

.