Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu
Foto: ©SZ EU
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídka stáže u tiskového mluvčího na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu

 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu nabízí možnost stáže pro občany Česka - studenty prezenčního studia vysokých škol v relevantních oborech (zejména mediální studia, marketing, mezinárodní vztahy, diplomacie apod.), příp. pro čerstvé absolventy takového studia (do 1 roku po ukončení studia).

Tiskový mluvčí řídí tiskovou činnost Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu a spolupracuje se zahraničními novináři. Kromě toho také organizuje tiskové konference a další akce, kterých se účastní zástupci médií, připravuje aktuální informační materiály k zahraničněpolitické problematice, podklady pro vystoupení velvyslankyně a dalších zástupců stálého zastoupení nebo poskytuje informace o zahraniční politice veřejnosti.

Zaměření stáže

Stáž se bude zaměřovat na následující činnosti:

  • analýza dat, rešerše, příprava podkladů,
  • pomoc při správě profilů na sociálních sítích a webové stránce stálého zastoupení
  • spolupráce při přípravě tiskových konferencí a dalších mediálních aktivit
  • příprava tiskových zpráv a článků, grafik a video obsahu
  • plnění dalších operativních i dlouhodobých úkolů v gesci stálého zastoupení

Délka stáže

Jedná se o 20 - 40 hodin týdně (dle dohody) od 1. března 2023 do 31. května 2023.

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni  C1 (vyšší znalost výhodou) a dobrá uživatelská znalost MS Office. Vítána je dobrá znalost dalších cizích jazyků (např. francouzského) a zkušenost se správou sociálních sítí.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

Uchazeč o stáž podává žádost (dostupná online na webu MZV ČR - Stáže na MZV ) spolu s motivačním dopisem v českém jazyce a strukturovaným životopisem v českém jazyce. V motivačním dopise, prosím, uveďte svou motivaci pro výkon činností tiskového oddělení a vykažte relevantní praxi.

Žádost o stáž je třeba doručit nejpozději do 17. února 2023 do 12:00, a to emailem na press@mzv.cz do předmětu zprávy uveďte „Stáž na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu“.

Další přílohy dodá vybraný kandidát na výzvu Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu až dodatečně na vyzvání:

  • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (vzor),
  • kopie občanského průkazu/pasu a souhlas s pořízením kopie,
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
  • aktuální potvrzení o prezenčním studiu VŠ, příp. doklad o úspěšném absolutoriu (do 1 roku po ukončení studia),
  • souhlas se zpracováním osobních údajů

U bývalých stážistů MZV využije jejich dokumenty z minulého působení.

.