Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídka stáže v oblasti ekonomické diplomacie

 

(Archivní článek, platnost skončena 21.06.2022 / 12:18.)

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na stáž v odboru ekonomické diplomacie (OED) na období od září 2022 do února 2023. Nabídka je určena pro studenty vysokých škol magisterského studia (především studenty ekonomických oborů, které zajímají mezinárodní vztahy, podpora exportu a ekonomická diplomacie), občany České republiky.

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky zajišťuje koordinaci oblasti vnějších ekonomických vztahů ČR. OED je součástí sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce, která zabezpečuje prosazování ekonomických zájmů ČR v zahraniční a poskytuje podporu českým podnikům při jejich působení na zahraničních trzích či v rámci vzájemných obchodních vztahů.

Zaměření stáže

Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v následujících oblastech:

 • praktická asistence při přípravě konferencí, seminářů, webinářů či setkání se zástupci firem a podnikatelských asociací,
 • spolupráce při přípravě podkladů a stanovisek k bilaterálním jednáním,
 • příprava podkladů ekonomického charakteru,
 • zpracovávání průřezových materiálů ekonomického charakteru (především analýzy a souhrnné informace o vývoji zahraničního obchodu),
 • poskytování podpory českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích.

 

Délka stáže

Standardní délka stáže je 20 hodin týdně po dobu šesti měsíců.  Počet míst je omezen kapacitou na straně MZV. Stáž proběhne od 1. září 2022 do 28. února 2023.

Podmínky stáže

Znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 a uživatelská znalost MS office nutností.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na platbu sociálního a zdravotního pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí stážista sám.

Uchazeč o stáž musí dodat:

 • Žádost o stáž
 • Kopie občanského průkazu / pasu se souhlasem s pořízením kopie
 • Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
 • Potvrzení o studiu
 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis
 • Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 
 • Osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření „D“, „T“,  nebo „PT“, je-li jeho držitelem
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení (obsahující veškeré požadované dokumenty) zasílejte e-mailem na adresu marek_pyszko@mzv.cz do 20. června 2022. Z přihlášených uchazečů budou na základě životopisu a motivačního dopisu vybráni uchazeči k ústnímu pohovoru.

.