Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáž na Ministerstvu zahraničních věcí – agenda UNESCO

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.02.2018 / 23:59.)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na neplacenou stáž v odboru Organizace spojených národů, jež proběhne na oddělení UNESCO s pracovištěm na adrese Rytířská 31, Praha 1. Stáž je určena studentům vysokých škol, především pak společenskovědních oborů, se zájmem o mezinárodní vztahy.

Zaměření stáže

Stáž bude zaměřena na plnění operativních úkolů, zejména pak na vyhodnocování a zpracování výstupů z plánovaných jednání České komise pro UNESCO.

Délka stáže

Standardně se jedná o nejméně 20 hodin týdně po dobu 2 měsíců s nástupem k 16.4.2018.

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického a/nebo francouzského jazyka alespoň na úrovni B2 a uživatelská znalost MS Office.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace žadatele o stáž nebo sám stážista.

Uchazeč o stáž musí dodat:

  • vyplněnou žádost o stáž (formulář na http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html)
  • kopii občanského průkazu nebo pasu doplněnou písemným souhlasem s pořízením kopie
  • výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší více než 3 měsíce)
  • aktuální potvrzení o studiu
  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 
  • osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření „D“, „T“ nebo „PT“, je-li žadatel jeho držitelem
  • souhlas se zpracováním osobních údajů

Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení zasílejte průběžně mailem na adresu peter_urbanek@mzv.cz do 1. února 2018. 

Z přihlášených žadatelů budou na základě životopisů a motivačních dopisů vybráni uchazeči k ústnímu výběrovému pohovoru, který proběhne na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

.