Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

NATO vlajka
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení na stáž v sídle NATO v Bruselu

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen "MZV") ve spolupráci s mezinárodním sekretariátem NATO vyhlašuje výběrové řízení na stáž v sídle NATO pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol.

Stáže jsou určeny pro studenty a absolventy následujících disciplín:

 • diplomacie, politologie, bezpečnostní studia, evropská studia, mezinárodní vztahy a mezinárodní právo

Jedná se o již čtvrtý ročník projektu MZV, který má přispět k většímu zapojení studentů a mladých profesionálů do mezinárodních organizací.

Během šestiměsíční stáže se dva úspěšní kandidáti zapojí do práce jednoho z útvarů mezinárodního sekretariátu NATO v Bruselu. Jedná o stáže na pozicích:

 1. Emerging Security Challenges Division – The Innovation Unit

Obecné zaměření stáže: oddělení zkoumá důsledky nových a rušivých technologií (emerging and disruptive technologies) a napomáhá při tvorbě příslušných aliančních politik k řízení souvisejících rizik a příležitostí.

 1. Defence Policy and Planning Division – Enablement and Resilience Section

Obecné zaměření stáže: sekce rozvíjí alianční politiky k podpoře národní odolnosti (rezilience) prostřednictvím civilní připravenosti a k podpoře rozvoje vojenských sil NATO.

Přihlášky se podávají prostřednictvím elektronické pošty a výběrové řízení je tříkolové. Do prvního kola budou zařazeni uchazeči splňující následující kritéria:

 • Minimální věk 21 let (v den podání přihlášky)
 • Občanství ČR
 • Probíhající vysokoškolské magisterské studium v prezenční formě nebo absolventi do 1 roku od ukončení studia v den podání přihlášky
 • Vynikající znalost angličtiny doložená jazykovým certifikátem, aktivní znalost francouzštiny výhodou, nikoli však nutností
 • Dobrá uživatelská znalost aplikací Microsoft Office
 • Silné analytické a komunikační dovednosti
 • Dobrá znalost současného bezpečnostního prostředí
 • Aktivní zájem o českou zahraniční politiku
 • Časová flexibilita pro absolvování celé doby trvání stáže (6 měsíců). Zkrácení stáže nebude s výjimkou závažných zdravotních důvodů umožněno.

Ve druhém kole budou přihlášky vybraných kandidátů posouzeny zástupci sekretariátu NATO, v kole posledním pak budou nejlepší uchazeči přizváni k osobnímu pohovoru na MZV ČR.

Nástup na stáž se předpokládá v září 2021 a podmínkou je její řádné dokončení (6 měsíců). Stážistům bude MZV po dobu stáže vyplácet stipendium ve výši 1400 EUR měsíčně. Na stáž nevzniká právní nárok.

Vybraní uchazeči musí být Národním bezpečnostním úřadem ČR prověřeni na stupeň T (tajné). Získání bezpečnostní prověrky na tento stupeň zpravidla trvá 6-7 měsíců.

 Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině (maximální rozsah: 2 strany A4)
 • motivační dopis v angličtině (maximální rozsah: 1 strana A4)
 • kopie jazykových certifikátů
 • jednu preferovanou pozici z výše uvedené nabídky s odůvodněním výběru
 • potvrzení o studiu nebo kopii vysokoškolského diplomu

V případě všech odevzdávaných dokumentů (zejména životopisu a motivačního dopisu) je nutné dbát na precizní zpracování. Dokumenty musí být kvalitně formátované a formálně zcela bezchybné. U absolvované praxe uveďte v příslušné části životopisu konkrétní činnosti a úkoly, jimiž jste byli pověřeni. Věnujte přitom zvláštní pozornost tzv. klíčovým slovům, která jsou relevantní pro NATO a zaujmou personalistu, který bude posuzovat Vaši přihlášku. Přihlášky zasílejte pouze ve formátu .pdf, a to v jednom souboru PDF s názvem „NIP [Jméno Příjmení] - [název vybrané pozice]“.

 Uzávěrka přihlášek je 21. 6. 2020 (23:59). Kompletní přihlášky zasílejte na adresu nkm@mzv.cz a v kopii na adresu matti_tetrev@mzv.cz. Do předmětu emailu uveďte „NIP [Jméno Příjmení] - [název vybrané pozice]“. Pouze uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou kontaktováni. Děkujeme za pochopení.

 Další užitečné informace ke stážím ve strukturách NATO naleznete na webových stránkách:

.