Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: © Tiskový odbor
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídka stáže na odboru veřejné diplomacie MZV ČR

 

Ministerstvo zahraničních věcí, Odbor veřejné diplomacie (OVD), nabízí možnost stáže pro občany Česka - studenty prezenčního studia vysokých škol v relevantních oborech (zejména mediální studia, marketing, mezinárodní vztahy, diplomacie apod.), příp. pro čerstvé absolventy takového studia (do 1 roku po ukončení studia).

Odbor veřejné diplomacie je zařazen v Evropské sekci. Těžištěm jeho činnosti je koncepční, metodické a operativní řízení prezentace Česka v zahraničí a vyhledávání příležitostí k šíření dobrého jména Česka, jež patří k prioritám dle platné Koncepce zahraniční politiky ČR. OVD též zabezpečuje zapojení relevantních subjektů státní, neziskové, akademické i soukromé sféry do realizace prezentačních projektů. Ve spolupráci s příslušnými gestory OVD koordinuje přípravu a konání akcí veřejné diplomacie, zejména v prostorách MZV. Významnou činností je též agenda digitální diplomacie, která zahrnuje zejména administraci profilu MZV na Facebooku, Instagramu a webu czech.cz.

Zaměření stáže

Stáž se bude zaměřovat na následující činnosti:

 • analýza dat v oblasti digitální diplomacie,
 • pomoc při správě profilů na sociálních sítích,
 • spolupráce při přípravě akcí veřejné diplomacie,
 • příprava tiskových zpráv a článků, grafik a video obsahu ve vztahu k aktivitám odboru,
 • koordinace aktivit souvisejících s výročími let 2019/2020,
 • plnění dalších operativních i dlouhodobých úkolů v gesci odboru OVD podle aktuální potřeby,
 • účast na konferencích a dalších akcích OVD i partnerů z oblasti neziskové a nevládní sféry.

Délka stáže

Jedná se o cca 12 hodin týdně v období říjen 2019 až březen 2020 (šest měsíců celkem) nebo dle vzájemné dohody.

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 (vyšší znalost výhodou) a dobrá uživatelská znalost MS Office.

Vítána je dobrá znalost dalších cizích jazyků (např. francouzského) a zkušenost se správou sociálních sítí.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

Uchazeč o stáž podává žádost online https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html

spolu s motivačním dopisem v českém jazyce a strukturovaným životopisem v českém jazyce.

V motivačním dopisu, prosím, uveďte svou motivaci pro výkon specifických činností OVD a vykažte relevantní praxi.

 

Žádost o stáž je třeba OVD doručit nejpozději do 20. srpna 2019 do 12:00, a to emailem na ovd@mzv.cz.

Další přílohy dodá vybraný kandidát na výzvu OVD až dodatečně na vyzvání:

 • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (vzor viz http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html,
 • kopie občanského průkazu/pasu a souhlas s pořízením kopie,
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • aktuální potvrzení o prezenčním studiu VŠ, příp. doklad o úspěšném absolutoriu (do 1 roku po ukončení studia),
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

.