Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Stáže, školení
Foto: © Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídka stáže na odboru zemí Blízkého východu a severní Afriky

 

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na stáž na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, odboru zemí Blízkého východu a severní Afriky. Nabídka je určena pro studenty vysokých škol bakalářského a magisterského studia se zaměřením na problematiku regionu BVA a politik EU k regionu.

Stáž probíhá na odboru zemí Blízkého východu a severní Afriky MZV ČR, který se zabývá zahraničně politickými otázkami tohoto teritoria, včetně otázek bezpečnostních a bilaterálně obchodně ekonomických.

Zaměření stáže

Stáž bude zaměřena na operativní i střednědobé úkoly v následujících oblastech:

 • spolupráce při přípravě denních podkladů k jednáním,
 • zpracovávání průřezových materiálů zahraničně-politického charakteru (především analýzy a souhrnné informace podle zadavatele),
 • praktická asistence při řešení dílčích úkolů odboru,
 • účast na některých jednáních, konferencích a seminářích

Délka stáže

Stáž bude probíhat v průběhu roku 2020 či 2021 dle dohody po dobu dvou měsíců (většinou 20 až 25 hodin týdně).

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického jazyka na úrovni nejméně B2, orientace v problematice teritoria Blízkého východu a severní Afriky (studia arabistiky, orientalistických reálií či politologie, práva, mezinárodního obchodu a mezinárodních vztahů se zaměřením na teritorium), znalosti arabštiny, francouzštiny jsou výhodou. Nutnost uživatelské znalosti MS Office. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí stážista sám.

Uchazeč o stáž musí dodat:

 • tzv. dotazník k žádosti o umožnění studijní stáže na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/formulare/formulare-dotaznik_zajemce_o_staz.html),
 • strukturovaný životopis v českém jazyce,
 • potvrzení o studiu,
 • fotokopii českého občanského průkazu (se souhlasem s pořízením fotokopie),
 • výpis z evidence rejstříku trestů (nesmí být starší než tři měsíce k datu nástupu na stáž),
 • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti,
 • motivační dopis v českém jazyce,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů. (potřebné formuláře najdete na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html)

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte průběžně mailem na adresu bva@mzv.cz s označením předmětu „stáž“ do 31. prosince 2020. Z přihlášených uchazečů budou na základě životopisu a motivačního dopisu vybráni uchazeči k případnému ústnímu pohovoru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

.