Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Tomáš Petříček
Foto: © MZV/MFA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Shadowing ministra zahraničních věcí

 

Chcete na vlastní kůži zažít, jaké je to řídit českou diplomacii? Zjistit, co obnáší být členem české vlády a spolurozhodovat o směřování naší země? Chcete být měsíc „stínem“ ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Můžete!

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na účast v programu Shadowing ministra. Tato nabídka je určena především studentům vysokých škol se zaměřením na mezinárodní vztahy, ekonomii, politologii a žurnalistiku.

Náplní stáže bude „stínování“ ministra při jeho každodenních pracovních povinnostech. Vítězové se tak budou moci zúčastnit např. řady jednání, konferencí nebo být přítomni při rozhovorech s médii. I proto budou Vámi zaslané materiály pečlivě posuzovány.

O programu:

 • Jedná se o dvouměsíční stáž v období duben-květen 2020 v rozsahu cca 10 hodin týdně. Harmonogram se bude aktualizovat dle časových možností ministra a vzájemné dohody.

Podmínky pro žadatele:

 • Být občanem ČR.
 • Být studentem VŠ v bakalářském, magisterském nebo navazujícím doktorském studijním programu, absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia).
 • Znalost anglického jazyka nejméně na úrovni C1 a druhého jazyka na úrovni B2 (dokládá se certifikátem znalosti jazyka).
 • Znalost problematiky mezinárodních vztahů a zahraniční politiky České republiky.

Dvoukolové přijímací řízení:

 1. V prvním kole budou žadatelé vybírání dle zaslaných materiálů, profesních životopisů a motivačních dopisů.
 2. Ve druhém kole proběhne ústní pohovor, ve kterém bude hodnocena motivace žadatele a jeho znalost mezinárodní politiky a veřejného dění.

Uchazeč musí dodat:

 • Žádost o stáž
 • Kopie občanského průkazu / pasu se souhlasem s pořízením kopie
 • Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
 • Potvrzení o studiu
 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis
 • Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření „D“, „T“ nebo „PT“, je-li jeho držitelem

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na platbu sociálního a zdravotního pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) si hradí stážista sám.

Žádost je třeba ministerstvu doručit nejpozději do 31. ledna 2020, a to emailem na daniela_smetanova@mzv.cz.

.