Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Budova Černínského paláce ze zahrady
Foto: © Markéta Trnková (MZV/MFA)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídka stáže na odboru komunikace MZV ČR

 

Ministerstvo zahraničních věcí, Odbor komunikace (OK), nabízí možnost stáže pro občany Česka - studenty prezenčního studia vysokých škol v relevantních oborech (zejména mediální studia, marketing, mezinárodní vztahy, diplomacie apod.), příp. pro čerstvé absolventy takového studia (do 1 roku po ukončení studia).

Odbor komunikace je přímo podřízen ministrovi zahraničních věcí, odborně řídí tiskovou činnost zastupitelských úřadů (ZÚ) v zahraničí a spolupracuje se zahraničními novináři v Praze. Kromě toho také organizuje tiskové konference a další akce, kterých se účastní zástupci médií, připravuje aktuální informační materiály k zahraničněpolitické problematice, podklady pro vystoupení ministra a dalších zástupců MZV nebo poskytuje informace o zahraniční politice veřejnosti.

Zaměření stáže

Stáž se bude zaměřovat na následující činnosti:

  • analýza dat, rešerše, příprava podkladů,
  • pomoc při správě profilů na sociálních sítích,
  • spolupráce při přípravě tiskových konferencí a dalších mediálních aktivit MZV
  • příprava tiskových zpráv a článků, grafik a video obsahu
  • plnění dalších operativních i dlouhodobých úkolů v gesci odboru OK podle aktuální potřeby

Délka stáže

Jedná se o cca 12 hodin týdně v období září 2020 až prosince 2020 (čtyři měsíce celkem) nebo dle vzájemné dohody.

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 (vyšší znalost výhodou) a dobrá uživatelská znalost MS Office.

Vítána je dobrá znalost dalších cizích jazyků (např. francouzského) a zkušenost se správou sociálních sítí.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

Uchazeč o stáž podává žádost (dostupná online na webu MZV ČR - Stáže na MZV ) spolu s motivačním dopisem v českém jazyce a strukturovaným životopisem v českém jazyce. V motivačním dopise, prosím, uveďte svou motivaci pro výkon specifických činností OK a vykažte relevantní praxi.

Žádost o stáž je třeba OK doručit nejpozději do 10. července 2020 do 12:00, a to emailem na lucie-marie_kuhnova@mzv.cz, do předmětu zprávy uveďte „Stáž na OK“

Další přílohy dodá vybraný kandidát na výzvu OK až dodatečně na vyzvání:

  • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (vzor),
  • kopie občanského průkazu/pasu a souhlas s pořízením kopie,
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
  • aktuální potvrzení o prezenčním studiu VŠ, příp. doklad o úspěšném absolutoriu (do 1 roku po ukončení studia),
  • souhlas se zpracováním osobních údajů
.