Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídka stáže v oblasti kybernetické bezpečnosti

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na stáž v odboru kybernetické bezpečnosti. Nabídka je určena pro studenty vysokých škol magisterského studia (především studenty sociálně vědních oborů – mezinárodní vztahy, politologie, evropská studia, právo, bezpečnostní studia apod.), které zajímá mezinárodní politika a kybernetická bezpečnost. Žadateli o stáž mohou být pouze občané České republiky.

Odbor kybernetické diplomacie (OKB) zajišťuje koordinaci mezinárodních vztahů v oblasti kybernetické bezpečnosti. OKB je součástí sekce bezpečnostní a multilaterální, která odpovídá za integritu zahraniční a bezpečnostní politiky ČR a koordinuje působení ČR v mezinárodních politických a bezpečnostních organizacích, zejména OSN, NATO a OBSE.

Zaměření stáže

Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v následujících oblastech:

 • spolupráce při přípravě podkladů a stanovisek,
 • zpracovávání průřezových a souhrnných materiálů (především analýzy pozic jednotlivých členských zemí z jednání v mezinárodních organizacích),
 • analýza národních strategií kybernetické bezpečnosti.

Délka stáže

Standardní délka stáže je 20 hodin týdně po dobu tří až šesti měsíců. Počet míst je omezen kapacitou na straně MZV.

Podmínky stáže

 • Student magisterského studia (zejména oborů politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia apod.).
 • Občanství České republiky.
 • Znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 a uživatelská znalost MS Office nutností.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na platbu sociálního a zdravotního pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí stážista sám.

Uchazeč o stáž musí dodat:

 • Žádost o stáž
 • Kopie občanského průkazu / pasu se souhlasem s pořízením kopie
 • Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
 • Potvrzení o studiu
 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis
 • Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 
 • Osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření „D“, „T“,  nebo „PT“, je-li jeho držitelem
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení zasílejte e-mailem na adresu okb@mzv.cz do 31. července 2020. Z přihlášených uchazečů budou na základě životopisu a motivačního dopisu vybráni uchazeči k ústnímu pohovoru.

.