Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VII. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

 

Ve dnech 3. – 7. 8. 2015 se uskutečnil TÝDEN ČEŠTINY VE SVĚTĚ.
 

V rámci tohoto týdne se v Praze konaly dvě konference s mezinárodní účastí, jejichž cílem bylo definování nástrojů, které povedou k intenzifikaci a zkvalitnění koncepce i procesu udržování mateřského jazyka v cizině.

3. srpna 2015 v prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhla konference s názvem HERITAGE SCHOOLS AND DIASPORA, kterou organizovala Česká škola bez hranic, z.s. jako obdobný partner společně se Stálou komisí Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí a Výborem Senátu Parlamentu České republiky pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Jejím hlavním tématem byla koncepce udržování mateřského jazyka v zahraničí jako významného nástroje zachování kulturního a historického dědictví.

4. srpna 2015 v Toskánském paláci pořádala Česká škola bez hranic, z.s. VII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI ZÁSTUPCŮ ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC A SPOLUPRACUJÍCÍCH INSTITUCÍ

Tradiční setkání se stejně jako každý rok snažilo upozornit na skutečnost, že výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí je významnou investicí do budoucnosti. Jeden z mnoha zajímavých příspěvků zazněl z Ústavu jazykové a odborné přípravy UK, který publiku představil multilingvální platformu pro evropské referenční rámce - korpus Merlin. Posluchači také ocenili příspěvek organizace META o.p.s., která svou činností podporuje rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání; dále prezentaci nově vznikajících výukových materiálů pro bilingvní děti, vytvářené v ČŠBH Londýn; a ve neposlední řadě odbornou přednášku na téma nových postupů v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka.

Další podrobnosti včetně programů obou konferencí naleznete na webu České školy bez hranic www.csbh.cz. Sborník všech příspěvků a zvukový záznam uveřejní ČŠBH na svém webu v průběhu září.

.