Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak Sdružení funguje

 

SRP je dobrovolným spolkem partnerů zaměstnanců MZV spolupracujících na řešení otázek, které souvisejí se životem rodiny během vyslání do zahraničí i návratu do ČR. Naším cílem je být partnerem jak rodinným příslušníkům při řešení těchto situací tak i partnerem MZV při definici politik, které tyto partnery ovlivňují.

Pro členy Sdružení je hlavní kontaktní osobou externí referent SRP, který působí v Sekci státního tajemníka MZV (viz Kontakty). Tento úzce spolupracuje s referentem pro rodinnou politiku. Oba dva asistují rodinným příslušníkům i zaměstnancům MZV při zodpovídaní dotazů a řešení problémů z oblasti rodinné politiky. Zdrojem informací v jednotlivých oblastech (život na místě vyslání, školní docházka v zahraničí a po návratu do ČR, zdravotní a sociální pojištění, pracovní příležitosti pro partnery zaměstnanců MZV) je také pravidelný Zpravodaj, který vychází dvakrát ročně a web stránka Sdružení (jak její veřejná část, tak i část určena pouze členům Sdružení). 

Ve vztahu k MZV externí referent SRP  zprostředkovává komunikaci mezi MZV a rodinnými příslušníky. Spolupracuje s referentem pro rodinnou politiku v Sekci státního tajemníka a s referentkou Odboru služeb, která má na starosti oblast školného a dětské skupiny na MZV, na realizaci projektů v oblasti rodinné politiky (např. organizace předvýjezdových školení partnerů, spolupráce s českými školami a pod.). Zprostředkovává připomínky rodinných příslušníků k interním směrnicím MZV ovlivňujícím rodinnou politiku i k návrhům na jejich změnu. Vypracovává analýzy situace a problémů rodinných příslušníků a tlumočí problémy rodinných příslušníků pracovníkům MZV.

SRP také reprezentuje rodinné příslušníky zaměstnanců MZV ve vztahu k veřejnosti a jiným institucím. Je čestným členem české Asociace partnerů diplomatického sboru (Diplomatic Spouses Associacion) a podílí se na její činnosti, zejména jako reprezentant České republiky na každoročním Mezinárodním vánočním festivalu. Ve vztahu k jiným institucím hájí zájmy rodinných příslušníků v procesu přípravy i schvalování relevantních zákonů. Na poli mezinárodním je SRP aktivním členem EUFASA (European Union Foreign Spouses Assocation).

Hlavní aktivity v roce 2016/2017:

  • vydání 2 čísel Zpravodaje SRP
  • Účast na konferenci EUFASA v Helsinkách
  • Organizace předvýjezdového školení pro doprovázející partnery ve spolupráci se Sekcí státního tajemníka
  • Aktivní účast na připomínkování interního předpisu o úhradě školného v zahraničí
  • Spolupráce s Odborovou organizací při projednávání změn ve fungování dětské skupiny Zamiňáček
  • Aktualizace webových stránek Sdružení
  • Zprostředkování řešení problémů rodinných příslušníků před výjezdem a během pobytu na misi
  • Účast na aktivitách DSA, organizace českého stánku na Mezinárodním vánočním festivalu 2016
  • Poskytování informací rodinným příslušníkům

 

 

 

.