Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MZV se angažuje ve prospěch občanské společnosti v Bělorusku

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR dlouhodobě sleduje vývoj v Bělorusku a má zájem na demokratickém vývoji v zemi a jejím přibližování Evropě, včetně účasti Běloruska ve Východním partnerství.

Kromě kritického dialogu s běloruskou vládou ministr zahraničních věcí a pracovníci MZV ČR dlouhodobě udržují přímé kontakty se zástupci běloruské občanské společnosti. Spolupráce se zástupci občanské společnosti je důležitým aspektem činnosti Velvyslanectví ČR v Minsku.

Česká republika si uvědomuje důležitost rozvoje mezilidských kontaktů mezi občany Běloruska a Evropskou unií. Proto na půdě EU dlouhodobě vystupuje za zjednodušení vízových procedur pro běloruské občany (vízovou facilitaci). Kromě toho Zastupitelský úřad ČR v Minsku přistoupil k rozsáhlému odpouštění vízových poplatků za schengenská víza. Běžně je běloruským žadatelům vydávána až čtvrtina víz bezplatně. Vzhledem k vývoji po prezidentských volbách ČR zváží další možnosti zjednodušení vízových procedur pro běloruské občany.

Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních priorit české zahraniční politiky je podpora demokracie a lidských práv, realizuje ČR od roku 2004 Program transformační spolupráce MZV ČR. Program transformační spolupráce se soustřeďuje na vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a zásad řádné správy veřejných záležitostí. Realizuje se zejména prostřednictvím projektů na vzdělávání, šíření informací, názorů a zkušeností s nenásilným odporem proti totalitnímu systému a procesem společenské transformace, který ČR prodělala v 90. letech minulého století. Pro program je typická systematická spolupráce se skupinami občanské společnosti a nevládními organizacemi a jejich podpora, přičemž kontakt se státními orgány v přijímající zemi může být záměrně vyloučen.

V případě Běloruska se zaměřujeme zejména na podporu rozvoje běloruských nevládních organizací, zejména lokálních, na podporu mladých lidí a jejich výchovu k aktivnímu občanství a v neposlední řadě na podporu nezávislých médií

Vlajkovou lodí české podpory běloruským nezávislým médií je podpora Evropskému rádiu pro Bělorusko (Eurorádio). Jde o projekt zahraničního vysílání do Běloruska a ČR jej finančně podporuje od jeho vzniku v roce 2005. Eurorádio je nezisková organizace registrovaná v Polsku a má sídlo ve Varšavě, odkud také 24 hodin denně vysílá. Poslouchat Eurorádio je možné nepřetržitě na internetu a satelitu a ve vybraných regionech Běloruska je možné jej na několik hodin denně naladit i na FM a nižších FM vlnách. Eurorádio je zaměřené zejména na mladé posluchače mezi 15–35 lety, kteří ještě nejsou společensky a politicky uvědomělí. Hlavním cílem této rozhlasové stanice je svým posluchačům poskytovat kvalitní hudbu a objektivní a nezávislé zpravodajství a publicistiku o dění nejenom v Bělorusku, ale také v EU a ve světě. Druhotným cílem je také podílet se na výchově nové generace běloruských novinářů, kteří budou schopni poskytovat svou službu veřejnosti i v budoucnu. Díky rozvoji komunikačních technologií není Eurorádio už pouze rozhlasovou stanicí, ale oblíbenou multimediální platformou (včetně trojjazyčné bělorusko-rusko-anglické webové stránky), jejíž exkluzivní informace přebírají i další běloruské zpravodajské servery. Celý tým rádia je běloruský, od managementu, přes šéfredaktora, novináře, regionální korespondenty, moderátory, hudebního režiséra až po webmastery. Živé vysílání i zpravodajství je k dispozici na www.euroradio.fm. ČR patří spolu s Evropskou komisí, USA a Nizozemím mezi nejvýznamnější donory Eurorádia.

K dalším důležitým projektům v lidskoprávní oblasti patří podpora fungování běloruskému Domu lidských práv ve Vilniusu, který je součástí sítě „domů“ lidských práv založené norskou Human Rights House Foundation. Dům lidských práv ve Vilniusu je z celé sítě jediným, který se nachází v exilu. Jeho cílem je poskytovat chybějící zázemí běloruským organizacím, zejména těm, které se zabývají ochranou a podporou lidských práv. V Domě lidských práv se v bezpečném prostředí odehrávají vzdělávací programy, semináře a schůzky, běloruské organizace zde mohou uchovávat své archívy, budovat knihovnu apod. ČR běloruský Dům lidských práv ve Vilniusu podporuje od roku 2006, dům byl oficiálně otevřen 31. ledna 2007. Více informací o aktivitách domu je k dispozici na stránkách: www.humanrightshouse.org/Members/Belarus/index.html.

V ostatních projektech, které realizujeme ve spolupráci s českými neziskovými organizacemi jako např. Občanské Bělorusko, Asociace pro mezinárodní otázky a Člověk v tísni, se snažíme zaměřovat zejména na širokou podporu nevládním organizacím, občanské společnosti a politicky pronásledovaných a jejich rodinám. Důležitou součástí projektů je také drobná přímá podpora aktivit místních organizaci, a to i neregistrovaných. Kromě podpory běloruským nevládním organizacím se také snažíme soustřeďovat na mladé lidi a jejich výchovu k aktivními občanství ať už organizováním debatních soutěží nebo snahou zavádět inovativní přístupy do výuky občanské nauky.

Pozornost věnujeme i Evropské humanitní univerzitě (EHU) ve Vilniusu, kde po svém násilném uzavření v Minsku znovu obnovila svou činnost v roce 2005. EHU je jedinou běloruskou nezávislou institucí poskytující vzdělání ve společensko-vědních oborech. v denním i dálkovém studiu běloruským studentům. EHU podporuje celá řada mezinárodních donorů, ČR na fungování této exilové univerzity přispěla v roce 2008 a 2009.

Od roku 2000 ČR každoročně poskytuje několik vládních stipendijních míst pro běloruské studenty, včetně těch, kterým bylo pro nesouhlas s politickým režimem a za občanskou angažovanost znemožněno studium na běloruských vysokých školách.

.