Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR má dalšího zástupce ve významné mezinárodněprávní instituci

 

Dne 5. prosince 2013 byla do Řídící rady Mezinárodního ústavu pro unifikaci soukromého práva (UNIDROIT) zvolena Monika Pauknerová, profesorka Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Volby se konaly na zasedání Valného shromáždění UNIDROIT v Římě, profesorka Pauknerová obdržela 55 hlasů z 58 možných. 

Profesorka Pauknerová patří mezi přední české odborníky na obchodní právo a mezinárodní právo soukromé. Stala se dalším významným zástupcem české právnické obce v mezinárodních institucích působících v oblasti mezinárodního práva, a to vedle profesora Pavla Šturmy v Komisi pro mezinárodní právo OSN, soudce Roberta Fremra u Mezinárodního trestního soudu a soudkyně Ivany Hrdličkové působící ve Zvláštním tribunálu pro Libanon.

Mezinárodní ústav pro unifikaci soukromého práva je nezávislou mezivládní organizací. Mezi jeho cíle patří zejména harmonizace a koordinace soukromého práva, především práva obchodního.

.