Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Náměstek Martin Tlapa
Foto: Antonín Nádvorník (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR nabídla vybudování epidemiologického centra v Guineji

Kdy: 12.12.2014 09:00 - 12:00 , Kde: Brusel, Belgie

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa vedl českou delegaci na zasedání Rady EU pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj, které proběhlo 12. prosince 2014 v Bruselu. Ministři se věnovali aktuálnímu dění v zahraniční rozvojové spolupráci, především globální rozvojové agendě po roce 2015, tématu migrace a epidemii eboly. Šéfové delegací rovněž podepsali Dohodu o hospodářském partnerství EU se zeměmi západní Afriky.

Jednání ministrů, kterému poprvé předsedala nová vysoká představitelka EU pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku Federica Mogherini, bylo věnováno především rozvojové agendě po roce 2015. Náměstek Tlapa v této souvislosti přivítal nedávno zveřejněnou zprávu generálního tajemníka OSN, která tvoří vyvážený a velmi dobrý rámec pro zahájení mezivládního dialogu k „post-2015”. Představil také české priority v tomto procesu, mezi které se řadí vláda práva, dodržování lidských práv, rovnost pohlaví, dobrá správa a pomoc při vytváření kapacit na národní úrovni. ČR podpoří silný společný mandát EU a její aktivní roli v nadcházejících jednáních.

Česká republika se rovněž přihlásila k významu migrace v rozvojové spolupráci a potřebě posilování politiky koherence v této oblasti po roce 2015. EU se shodla na potřebě dlouhodobé strategie a propojení všech politik EU společně s členskými státy.  „Budeme společně hledat cestu předcházení migrace také při budoucím zaměření rozvojové spolupráce“, upřesnil náměstek Tlapa. V této souvislosti také připomněl, že jednou z priorit české zahraniční rozvojové spolupráce je aktivně přispívat k vytváření důstojných podmínek v partnerských zemích, které napomáhají hospodářskému rozvoji a stabilitě. „Předcházet nucené migraci z rozvojových zemí lze pomocí bezpečnostní politiky, přímou pomoci na místě, rozvojovou spoluprací, budováním kapacit v rozvojových zemích. Patří sem také obchodní politika, aby se Evropa více otevřela produktům z rozvojových zemí a podpořila tak zaměstnanost v těchto zemích“, nastínil možnosti náměstek Tlapa.

Při projednávání pomoci zemím zasaženým epidemií eboly ministři pro rozvoj diskutovali nutnost rychlé obnovy a řešení sekundárních dopadů epidemie zejména na sociálně-ekonomický rozvoj postižených zemí, včetně posílení jejich politické a bezpečnostní situace. „ČR nabídla v rámci obnovy vybudování epidemiologického centra pro boj s obdobnými nemocemi v Guineji, jedné z nejvíce ebolou zasažených zemí. Dalším důležitým tématem je přístup rozvojových zemí k očkování při epidemiích jako je tato. Méně vyspělé země by za zvýhodněných podmínek měly mít přístup k vakcinaci, která by mohla výrazně snížit počty obětí“, uvedl náměstek Tlapa.

Na dnešním zasedání v Bruselu došlo také k podepsání dohody o hospodářském partnerství mezi EU a státy západní Afriky.  ČR dohodu vnímá především jako podporu rozvoje partnerských zemí, a to prostřednictvím obchodu a regionální integrace. Důležitým motivem pro uzavření dohody byla snaha přizpůsobit obchodní režim zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří pravidlům Světové obchodní organizace (WTO).

.