Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

ČR chce vysoce kvalifikovaným Ukrajincům umožnit rychlejší příjem žádostí o české zaměstnanecké karty
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR umožní vysoce kvalifikovaným Ukrajincům rychlejší příjem žádostí o české zaměstnanecké karty

 

Vláda ČR schválila 9. listopadu 2015 pilotní projekt, který umožní přednostní přijetí žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro vysoce kvalifikované zaměstnance a specialisty z Ukrajiny. Uchazeči o zaměstnání, kteří splní kritéria pro zařazení do projektu, se nebudou muset registrovat v rezervačním systému Visapoint a ve většině případů nebudou muset absolvovat výslech ve správním řízení při přijetí žádosti. Přijaté žádosti o zaměstnanecké a modré karty se následně budou vyřizovat v zákonem stanovených lhůtách. Navržená roční kvóta na takto obsazovaná místa je maximálně 500 míst ročně.

O zařazení do projektu bude moci zažádat společnost, která podniká na území ČR minimálně dva roky a je poplatníkem daně z příjmů v ČR, je v ČR registrována jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanovené podmínky. Společnost bude muset mimo jiné také doložit, že kvalifikovaný specialista bude pobírat mzdu ve výši odpovídající alespoň minimální výši stanovené pro modré karty a že s ním uzavře pracovní poměr na plný úvazek na dobu alespoň 1 roku.

„Vláda připravila řešení pro trh práce a zaměstnavatele, u kterých vzniká poptávka po pracovnících ve vysoce kvalifikovaných profesích, kterých se zatím v ČR nedostává. Tento projekt výrazně usnadní získání pracovních víz pro pracovníky z východních zemí, kteří jsou v naší společnosti velmi dobře integrovatelní. Současně jsem uložil ministryni práce a sociálních věcí, aby zpracovala analýzu volných pracovních míst v ČR, jejichž počet je nejvyšší za posledních několik let, a rovněž analýzu struktury nezaměstnaných, kteří jsou evidováni Úřadem práce. Naší dlouhodobou snahou je obsazovat volná pracovní místa nezaměstnanými za pomoci rekvalifikací a dalších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

„Projekt zaměřený na vysoce kvalifikované specialisty z Ukrajiny spustíme ihned po jeho schválení. Po půl roce ho vyhodnotíme, a pokud se osvědčí, zvážíme jeho rozšíření o další profese a případně o další země,“ doplnil ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Pilotní projekt nenaruší český trh práce, budou do něj zařazeny pouze pozice, na nichž bude proveden test trhu práce (tj. tato pracovní místa budou primárně nabízena občanům ČR/EU a teprve po uplynutí 30 dnů, kdy o místo neprojeví zájem nikdo z těchto občanů, bude místo moci být obsazeno cizincem).

Ukrajinští uchazeči o zaměstnání v ČR budou muset mít specifické znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro činnost, technologie nebo vedení podniku, který je chce v ČR zaměstnat. Projekt je primárně zaměřen na uchazeče s vysokoškolským vzděláním, v určitých profesích bude vyžadováno minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Jedná se zejména o profese z oblasti IT, například systémoví analytici či vývojáři softwaru, dále jde o technické profese, například strojní inženýry. Uchazeči budou muset svou kvalifikaci doložit.

Realizací tohoto pilotního projektu se také zmírní stávající tlak na konzulární úřady ČR na Ukrajině. Žadatelé o víza, kteří budou do projektu zahrnuti, budou mít zajištěn přístup pro podání žádosti a vyčlení se tak z řady žadatelů v systému Visapoint.

Navržené usnesení vlády předpokládá vyhodnocení pilotního projektu po šesti měsících. Na základě tohoto vyhodnocení by se v budoucnu mohl tento postup zpracování žádostí rozšířit i na uchazeče o pracovní místa v dalšíchoborech. Jednalo by se o pracovní pozice, u nichž se vyžaduje nízká kvalifikace a které se dlouhodobě nedaří obsadit uchazeči z ČR nebo Evropské unie.

Doplňující tabulky k tiskové zprávě jsou obsaženy v příloze:ČR chce vysoce kvalifikovaným Ukrajincům umožnit rychlejší příjem žádostí o české zaměstnanecké karty (PDF, 192 KB).

 

Podání žádosti:

1) Přijímáním a posuzováním žádostí o zařazení do projektu je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu.

2) Žádosti o zařazení do projektu podávají zaměstnavatelé Ministerstvu průmyslu a obchodu. Informaci o postupu a žádost k vyplnění naleznete zde: Postup a žádost (PDF, 104 KB)

3) Znění projektu naleznete zde: Znění projektu (PDF, 80 KB).

přílohy

Postup a žádost 103 kB pdf (Acrobat dokument) 10.11.2015

Znění projektu 79 kB pdf (Acrobat dokument) 10.11.2015

.