Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Náměstek ministra Jakub Kulhánek na FAC v Bruselu
Foto: ©European Council
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Východní partnerství a boj proti terorismu tématem schůzky šéfů diplomacií EU

 

Náměstek ministra zahraničních věcí Jakub Kulhánek zastupoval ČR dne 14. prosince 2015 na jednání Rady Evropské unie pro zahraniční věci (FAC) v Bruselu. Mezi hlavní diskusní témata ministrů zahraničí zemí EU patřily Východní partnerství, boj proti terorismu, situace v Sýrii,  Iráku a Libyi.

Ministři zahraničí se na úvod svého pravidelného zasedání věnovali zemím Východního partnerství. Zhodnotili stav pokroku zemí, které uzavřely s EU Asociační dohody, tedy Ukrajina, Moldavsko a Gruzie. Shodli se na nutnosti rozdílného přístupu k zemím Východního partnerství, tzn. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, které se nepřipojily k Asociační dohodě s EU, včetně sjednání možnosti jiného smluvního rámce „na míru“ zájmům obou stran. „ČR přivítala tuto debatu jako jednoznačný signál důležitosti tématu Východního partnerství, které je pro ČR nadále prioritou“, uvedl náměstek Kulhánek.

ČR se rovněž spolu s dalšími zeměmi připojila ke švédsko-polskému návrhu k posílení a dalšímu rozvoji politiky Východního partnerství, který obsahuje prioritní oblasti, na které by se EU měla v budoucnu zaměřit, jako například vnitřní stabilita a zvýšení odolnosti partnerských zemí, nabídka další perspektivy prohloubení vztahů pro přidružené země, podpora mobility směrem k vízové liberalizaci nebo podpora mezilidských kontaktů a občanské společnosti.

Dalším tématem šéfů diplomacií EU byl ve světle útoků v Paříži boj proti terorismu a zejména jeho vnější dimenze. Ministři zdůraznili potřebu zrychlit implementaci a posílit iniciativy, které byly v této oblasti schváleny Radou FAC a Evropskou radou v únoru 2015. Patří sem například vysílání bezpečnostních odborníků na klíčové delegace EU s cílem účinnější spolupráce s místními orgány. „ČR je připravena nadále se podílet  na praktických opatřeních v rámci spolupráce členských států EU v boji proti terorismu", upozornil náměstek Kulhánek.

Důležitým bodem je rovněž posílení partnerství, prohloubení politického dialogu s relevantními třetími zeměmi, tak jako se to podařilo v případě Tuniska, se kterým EU aktuálně postoupila do fáze tzv. protiteroristického dialogu. O obdobnou spolupráci usiluje EU také s Marokem, Libanonem, Jordánskem, Egyptem a Tureckem. S tím souvisí také další mobilizace finančních instrumentů EU.  „ČR podporuje posílení spolupráce s klíčovými zeměmi Blízkého východu a severní Afriky. Ale měli bychom rozvíjet spolupráci jak se zeměmi, kterých chceme pomáhat lépe čelit teroristickým hrozbám, nýbrž také s těmi, které nám mohou nabídnout své vlastní zkušenosti s bojem proti němu“, zdůraznil náměstek Kulhánek.

Výrazem prohloubení spolupráce a intenzivního dialogu EU s Tureckem bylo rovněž pozvání tureckého ministra zahraničních věcí Mevlüta Çavuşoğlu na jednání Rady FAC. Ministři diskutovali zejména o možnostech společného postupu EU a Turecka při řešení konfliktů a nestability ve válkou zmítané Sýrii, dále v Libyi a Iráku. „Máme mnoho společných zájmů a podaří se nám je lépe prosadit, pokud budeme více koordinovat a slaďovat náš postup“, doplnil náměstek Kulhánek. Společným jmenovatelem Unie a Turecka u jmenovaných zemí je boj proti teroristickému uskupení ISIL.

.