Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: © Tiskový odbor
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vláda schválila zákon o zahraniční službě

 

Vláda ČR schválila 14. prosince 2016 návrh zákona o zahraniční službě, který předložilo Ministerstvo zahraničních věcí. Přijetí zákona umožní nastavit stabilní podmínky pro řádné fungování zahraniční služby a povede k vyšší míře právní jistoty a možnosti kariérního růstu zaměstnanců vykonávajících zahraniční službu. Tento předpis dosud v právním řádu ČR jako jedné z posledních zemí EU chyběl, a omezoval tak funkčnost zahraniční služby.

Nový zákon upravuje především dvě základní roviny zahraniční služby, které se jiných státních úřadů v ČR netýkají. První představuje tzv. konzulární služba, kterou pro české občany zajišťují zastupitelské úřady v zahraničí. Druhou rovinou je specifický charakter práce na MZV, který je postaven především na střídání výkonu služby v ústředí a služby v zahraničí, tzv. rotaci, čímž vznikají rozdílné podmínky výkonu práce zaměstnanců MZV oproti jiným státním úředníkům.

Zákonná úprava konzulárních služeb bude velkým přínosem pro české občany. Čechům, kteří se v zahraničí ocitnou v nesnázích nebo potřebují ke svému řádnému pobytu mimo ČR řadu administrativních úkonů (např. ověřování kopií dokumentů a listin, pravost překladů apod.) poskytují v současné době tyto služby zastupitelské úřady, a to aniž by měly českým vnitrostátním právem adekvátní zmocnění je vykonávat. Některé služby, tradičně označované za konzulární a spadající pod působnost zastupitelských úřadů, jako např. výše zmiňovaná pomoc krajanům v nouzi, nejsou v právním řádu ošetřeny skoro vůbec. Nový zákon o zahraniční službě tak českým občanům zajistí vyšší právní jistotu v případě, kdy budou v zahraničí potřebovat pomoc orgánů ČR.

Zásadním prvkem zákona o zahraniční službě je přihlédnutí ke způsobu fungování resortu. V souvislosti s rotací probíhají ročně na MZV stovky výběrových řízení, která na jiných ministerstvech nejsou nutná. Zákon také upravuje práva a povinnosti diplomatických, administrativních a technických pracovníků MZV (např. zavedení zdravotního připojištění v zahraničí, vzdělávání, podpora slaďování soukromého a rodinného života při vyslání do zahraničí).

Kromě těchto dvou rovin se zákon zabývá vymezením základních pojmů a zásadami výkonu zahraniční služby. Upravuje diplomatické a konzulární hodnosti, postavení, zřizování a rušení zastupitelského úřadu a stanovuje rámec výkonu základních diplomatických činností a spolupráce MZV s jinými orgány státní správy a dalšími subjekty.

Zákon o zahraniční službě nyní půjde ke schválení oběma komorám Parlamentu ČR. Pokud projde a podepíše ho prezident, měl by vstoupit v účinnost v polovině roku 2017. Jedná se o důležitý posun vpřed pro českou diplomacii. O nutnosti přijmout specifický zákon o zahraniční službě se hovořilo 25 let, předložit se ho podařilo však až nyní za působení ministra Lubomíra Zaorálka.

.