Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze severu
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o humanitárních dotacích MZV na rok 2017

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR dne 19. prosince 2016 vyhlašuje tři výběrová dotační řízení na projekty humanitární pomoci realizované nestátními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v zahraničí v roce 2017.

Dotační výzva na komplexní krize reaguje na závažné humanitární dopady klimatických změn, místních konfliktů a nuceného vysídlení ve vybraných zemích subsaharské Afriky (Etiopie, Jižní Súdán, Keňa, Nigérie, Středoafrická republika). Kvůli dopadům přírodních katastrof jsou do výzvy zařazeny také dvě asijské země – Barma/Myanmar a Nepál. Celkem bude na tuto výzvu vyčleněno až 40 mil. Kč, na jednotlivý projekt maximálně4 miliony Kč.

Etiopie je prioritní zemí dvoustranné rozvojové spolupráce ČR, v jižních oblastech země ČR podporuje místní obyvatelstvo i uprchlíky ze Somálska při boji proti suchu, v přístupu k pitné vodě a sanitaci i v rozvíjení vlastních zdrojů obživy, převážně založených na zemědělství. Keňa se podobně jako Etiopie potýká se suchem v důsledku jevu El Niňo a musí zároveň zajistit obživu  velkým skupinám uprchlíků ze Somálska. V Jižním Súdánu probíhá vnitřní konflikt, který dále násobí obtížné postavení místního obyvatelstva. ČR od vzniku země v roce 2011 průběžně pomáhá uvnitř země i uprchlíkům z Jižního Súdánu v regionu při hledání přístřeší, obživy a zajišťování základní zdravotní a nutriční péče. Také Středoafrická republika se potýká s dopady vnitřního konfliktu aČR zde jako jedna z mála zemí dlouhodobě zajišťuje zdravotní péči, výživu, vzdělávání a ochranu pro vnitřně vysídlené děti. Severovýchodní oblasti Nigérie jsou kromě teroristického působení Boko Haram ohroženy také podvýživou až hladomorem. ČR se vzhledem ke své diplomatické přítomnosti v zemi zasazuje o posílení domácí i mezinárodní humanitární pomoci.

Barmě/Myanmaru ČR rovněž působí dlouhodobě, pomáhá zde jak s obnovou po přírodních katastrofách, tak s dopady mezietnických konfliktů, zejména ve státech Arakanském, Karenském a Čchinském, ale i ve vztahu k barmským uprchlíkům v Indii, Thajsku a Malajsii.

Do Nepálu vyslala ČR po ničivém zemětřesení z dubna 2015 zdravotnický traumatým, který v zemi působil téměř měsíc. Na to v roce 2016 navázaly dotační projekty obnovy zdravotnické, sanitární a vzdělávací infrastruktury, které budou moci pokračovat i v roce 2017.     

Dotační výzva na naléhavou pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu Iráku a iráckým i syrským uprchlíkům v sousedních zemích (Jordánsko, Libanon, Turecko) je doplněna samostatnou dotační výzvou na pomoc obyvatelstvu Sýrie. Pomoc Iráku a uprchlíkům v regionu bude financována z humanitárního rozpočtu MZV, pomoc Sýrii z prostředků schválených usnesením vlády č. 588 z 27. června 2016 o poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016 - 2019. Na obě výzvy bude vyčleněno po 20 milionech Kč, na jednotlivé projekty maximálně 4 milionyKč.

ČR pomáhá v Sýrii a syrským uprchlíkům v okolních zemích (Irák, Jordánsko, Libanon, Turecko) od počátku syrského konfliktu. V letech 2012-14 bylo na tuto pomoc vynaloženo 100 milionů Kč, v roce 2015 už 170 milionů a za rok 2016 půjde o více než 200 milionů Kč. „Kritické situaci v Sýrii nechceme pouze přihlížet. Snažíme se proto o efektivní humanitární pomoc, pro niž jsou klíčoví naši nevládní partneři. ČR pomáhá vnitřně vysídlenému obyvatelstvu i uprchlíkům s ubytováním, přístupem k vodě a sanitaci, podporuje zdravotnické služby, vzdělávání dětí i obživu dospělých.“, komentuje přístup ČR náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Obdobné aktivity ČR podporuje také ve vztahu k obyvatelstvu Iráku. Vedle humanitární pomoci MZV se na těchto aktivitách podílí také programy zajišťovanéMV – humanitárně-zdravotnický program MEDEVAC a program na podporu zemí pod silnými migračními tlaky.

Oprávněnými příjemci humanitárních dotací MZV jsou nestátní neziskové organizace a další fyzické či právnické osoby, které mají zkušenost s poskytováním zdravotních, sociálních nebo vzdělávacích služeb v zahraničí, prokáží související odbornost, schopnost realizace v daných podmínkách a dodržování zásad dobrého humanitárního dárcovství a mezinárodních standardů kvality poskytované pomoci.

Termín pro podávání projektů humanitární pomoci je stanoven na 30. leden 2017, výběrová řízení budou ukončena do konce února a dotace vyplaceny v březnu 2017. Předkladatelé mohou žádat o dotaci až do výše 4 milionů Kč, jejich finanční spoluúčast činí minimálně 10 % celkových nákladů projektu.

V roce 2016 bylo v rámci humanitární pomoci MZV ČR realizováno celkem 35 projektů ve 25 zemích v celkové hodnotě téměř 100 milionů Kč. Z toho 60 % připadalo na dotační projekty českých neziskových humanitárních organizací, 20 % na programy mezinárodních humanitárních organizací, zbylých 20 % bylo vynaloženo v součinnosti s místními úřady postižených zemí a v případě materiální pomoci z ČR s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR a s Ministerstvem obrany ČR (letecká přeprava do Sýrie).

Na rok 2017 je na humanitární pomoc v gesci MZV vyčleněno celkem 130 milionů Kč, na humanitární dotace pro Sýrii dalších 20 milionů Kč. Vedle humanitárních dotací se ČR v roce 2017 zaměří také na programy realizované s hlavními mezinárodními partnery – Mezinárodním výborem Červeného kříže (ICRC), Dětským fondem OSN (UNICEF), Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Světovým potravinovým programem (WFP). 

.