Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: © Tiskový odbor
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vláda ČR schválila navýšení kapacity MZV ČR na Ukrajině

 

Vláda ČR schválila koncepci navýšení kapacity MZV ČR na Ukrajině za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany. V souladu s touto koncepcí bude na Generálním konzulátu ČR ve Lvově zřízeno dalších pět služebních míst konzulárních referentů, kteří budou moci zpracovat výrazně větší množství žádostí o pobytová oprávnění, zejména zaměstnaneckých karet.

Vízovou agendu na zastupitelských úřadech České republiky na Ukrajině provází dlouhodobě mimořádně vysoká poptávka po podání žádostí o pobytová oprávnění, zejména zaměstnaneckých karet. Konzulární pracovníci zastupitelských úřadů však mohou denně přijmout a dále zpracovávat pouze jejich určitý počet (v závislosti na personálních a kapacitních možnostech zastupitelských úřadů), což se v současné době děje v maximální možné míře. Potenciálním žadatelům se tak nedaří termín k podání žádosti o dlouhodobý pobyt (včetně zaměstnanecké karty) zaregistrovat, protože termíny jsou každý měsíc rychle vyčerpány.

Cílem nové vládní koncepce je proto navýšit kapacitu pro přijímání žádostí o pobytová oprávnění, včetně zaměstnaneckých karet, a umožnit tím většímu počtu zaměstnanců z Ukrajiny přístup na český pracovní trh tak, jak je to dlouhodobě a naléhavě poptáváno ze strany českých zaměstnavatelských reprezentací a soukromého sektoru obecně.

Personálně-technická kapacita Generálního konzulátu ČR ve Lvově bude v souladu s novou koncepcí navýšena o pět konzulárních referentů. Se zřízením těchto míst se počítá od 1. května 2016. Tito pracovníci budou moci ročně zpracovat až o 5000 žádostí o pobytová oprávnění více. Z tohoto celkového počtu by mělo nejméně 3800 žádostí připadat na zaměstnaneckou kartu, což je nárůst o 300% oproti současnému stavu.

Celkové náklady na těchto pět služebních míst jsou zhruba patnáct milionů Kč ročně. Jednorázové provozní náklady na technické vybavení pracovišť (počítače, čtečka otisků prstů, čtečka pasů, scanner) byly stanoveny na dva miliony Kč. Pro nově vzniklá služební místa konzulárních referentů je s ohledem na nutnost ochrany veřejného zájmu stanoven požadavek státního občanství České republiky.

Fungování konzulátu s navýšenou kapacitou bude vyhodnoceno do konce roku 2016 a na základě tohoto hodnocení MZV ČR navrhne další případné zvýšení kapacity zastupitelských úřadů ČR na Ukrajině.

.