Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze zahrady
Foto: Antonín Nádvorník (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Akční plán ČR k implementaci rezoluce o ženách, míru a bezpečnosti

 

Vláda ČR schválila 9. ledna 2017 Akční plán ČR k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017–2020. Cílem Akčního plánu je stanovit konkrétní opatření vedoucí k jejímu naplňování.

Rezoluce „Ženy, mír a bezpečnost“ byla přijata Radou bezpečnosti OSN 31. října 2000 jako vůbec první rezoluce rady usilující o posílení role a účasti žen v mírových procesech. Ženy jsou na jedné straně zvlášť silně zasaženy ozbrojenými konflikty, na straně druhé však mohou sehrávat zásadní roli při jejich prevenci a řešení. Hlavním cílem rezoluce je tedy zvýšit účast žen na rozhodovacích procesech týkajících se prevence a řešení konfliktů a post-konfliktní rekonstrukce a zabránit porušování práv žen s důrazem na prevenci sexuálního násilí.

Akční plán obsahuje úkoly pokrývající oblast vnitrostátní implementace i úkoly ČR na mezinárodním poli a na jeho zpracování se kromě Ministerstva zahraničních věcí podílelo Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Úřad vlády – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Koordinační roli při naplňování a vyhodnocování bude mít na starosti MZV, které zároveň bude informovat i Radu vlády pro rovnost žen a mužů jakožto poradní orgán vlády ČR.

 

přílohy

Akční plán k rezoluci RB 1325 995 kB doc (Word dokument) 12.1.2017

.