Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Východní partnerství na jednání šéfů evropských diplomacií
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Východní partnerství na jednání šéfů evropských diplomacií

 

V Bruselu proběhlo 15. května 2017 zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), na kterém zastupoval ČR náměstek ministra zahraničních věcí Ivo Šrámek. Ministři diskutovali o Evropské globální strategii, Východním partnerství a jednali rovněž o vztazích s Afrikou.

Ministři zahraničních věcí členských států EU se na svém pravidelném zasedání v Bruselu věnovali naplňování Evropské globální strategie v oblasti bezpečnosti a obrany. Diskutovali o schopnostech civilních misí EU a o strukturované spolupráci v obraně (PESCO). Evropská komise také informovala ministry o pokroku v naplňování Akčního plánu pro evropskou obranu, který je zaměřen na podporu výzkumu a technologických schopností pro obranný průmysl. Součástí plánů bude také zřízení Evropského obranného fondu.

Ministři se rovněž zabývali přípravou červnového zasedání Východního partnerství na úrovni minstrů zahraničních věcí a zhodnotili naplňování závazků Unie ve vybraných oblastech spolupráce se zeměmi Východního partnerství, jako je například oblast dopravy, energetiky nebo mezilidských kontaktů atd. „Diskutovali jsme dnes priority Východního partnerství a vizi budoucích vztahů s účastnícími se zeměmi včetně jejich další perspektivy,“ uvedl náměstek Šrámek. „Východní partnerství nadále patří k nejdůležitějším programům EU a je potřeba se mu věnovat, na tom panuje jasná shoda,“ zdůraznil náměstek Šrámek. ČR ocenila konečné schválení bezvízového styku s Ukrajinou, ke kterému se Evropská unie zavázala po splnění kritérií ukrajinskou stranou.

Ministři jednali o aktuální bezpečnostní, politické a humanitární situaci v Rohu Afriky a věnovali se přípravě podzimního summitu EU-Afrika, který má dále podpořit vztahy s africkými zeměmi na bázi partnerství. Cílem je další spolupráce EU a Afriky při řešení globálních otázek bezpečnosti, migrace, udržitelného rozvoje. „Jde o kombinaci všech evropských iniciativ a prostředků a jejich zaměření na naplnění společných cílů v podobě dosažení míru a stability, udržitelného ekonomického rozvoje, vytváření pracovních míst a prosazování dobrého vládnutí,“ uvedl náměstek Šrámek. Ministři přivítali zaměření nadcházejícího summitu EU-Afrika na mládež a tvorbu pracovních příležitostí. EU v této souvislosti zřídí plán na vnější investice, který si klade za cíl mobilizovat zdroje privátního kapitálu na podporu ekonomického růstu v Africe.

.