Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kulatý stůl k tématu předpokládaného předsednictví ČR v ECOSOC
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kulatý stůl k tématu předpokládaného předsednictví ČR v ECOSOC

 

Dne 9. června 2017 se na pozvání náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy v Černínském paláci sešli zástupci veřejného, soukromého a neziskového sektoru k diskuzi o hlavním tématu předpokládaného předsednictví České republiky v Hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů (ECOSOC). Tím je podíl veřejnosti na utváření veřejných politik.

Kulatý stůl je součástí příprav České republiky na výkon předpokládaného předsednictví v ECOSOC, které by se mělo uskutečnit od července 2017 do července 2018. Vzhledem k tomu, že ECOSOC patří spolu s Valným shromážděním a Radou bezpečnosti mezi nejvýznamnější orgány OSN, předsedání v něm přináší příležitost pozitivně zviditelnit Českou republiku. MZV proto zapojuje do příprav široké spektrum partnerů z veřejného, soukromého, akademického a nevládního sektoru, kteří mohou české předsednictví obohatit svými zkušenostmi.

Účastníci kulatého stolu představené téma ocenili a přijali. Dobrá správa věcí veřejných a podíl veřejnosti na formulování veřejných politik patří mezi dlouhodobé priority zahraniční politiky České republiky. ECOSOC je navíc v rámci OSN zodpovědný za tzv. Cíle udržitelného rozvoje. Tato globální agenda zavazuje členské země OSN k přijímání veřejných politik, které podporují vyvážený ekonomický, sociální a environmentální rozvoj společnosti. Jeden z těchto cílů je zaměřen právě na budování partnerství napříč společností a zlepšení správy věcí veřejných.

Z  diskuze vyplynulo množství příkladů dobré praxe, které dokazují silnou pozici České republiky i skutečnost, že má co nabídnout zahraničním partnerům. Příkladem za všechny může být program transformační spolupráce, v jehož rámci Česká republika pomáhá s veřejnou účastí při plánování rozpočtu na místní úrovni v Bosně a Hercegovině či s podporou rovného zapojení občanské společnosti do rozhodování v Barmě.

Účastníci se rovněž shodli na tom, že důležitou součástí úspěšného naplnění diskutovaného tématu je vhodná komunikace, zvláště vůči soukromému sektoru. Firmy přirozeně staví na první místo záležitosti spjaté se svým fungováním. Činnosti podporující řádnou správu věcí veřejných spoluutváří společenské prostředí, v němž se lépe daří i byznysu.

.