Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Uvedení nového ředitele ČRA do funkce
Foto: © MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká rozvojová agentura má nového ředitele

 

Novým ředitelem České rozvojové agentury (ČRA) se stal Pavel Frelich, kterého do této pozici k 15. srpnu 2017 pro nadcházející čtyři roky jmenoval ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Na tomto místě tak nahradil po čtyřech letech Michala Kaplana. Pavla Frelicha dnes do funkce uvedl Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce.

„Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je investicí do snižování chudoby a rozvoje nejchudších zemí světa, která má pozitivní efekt i pro samotnou dárcovskou zemi. Česká rozvojová agentura pod mým vedením bude tento trend podporovat s využíváním nových finančních nástrojů a mechanismů. Očekávám také větší zapojení soukromého sektoru a soukromých zdrojů do projektů rozvojové spolupráce realizovaných Českou rozvojovou agenturou,“ řekl u příležitosti svého jmenování Pavel Frelich. 

Náměstek Martin Tlapa, do jehož gesce Česká rozvojová agentura v rámci ministerstva zahraničních věcí spadá, v souvislosti s novým vedením agentury připomněl, že počátkem tohoto týdne vláda schválila Strategii zahraniční rozvojové spolupráce do roku 2030 a nový ředitel ČRA se bude významně podílet na jejím naplňování. „Naše rozvojové aktivity budeme více propojovat s politickými, bezpečnostními a ekonomickými zájmy České republiky a jejích občanů, zaměříme se na ještě větší návratnost prostředků vložených do boje s chudobou a nerovnostmi,“ doplnil.

Česká rozvojová agentura, organizační složka státu v gesci Ministerstva zahraničních věcí, má na starosti realizaci zahraniční rozvojové spolupráce v prioritních zemích dvoustranné ZRS, kterými podle nově schválené Strategie od roku 2018 budou Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie. Ročně ČRA pracuje s rozpočtem přesahujícím půl miliardy korun, který bude v nadcházejících letech posílen nejen ze státního rozpočtu, ale také z prostředků Evropské komise díky získání akreditace pro tzv. delegovanou spolupráci EU.

Dvoustranná a mnohostranná rozvojová spolupráce tvoří jádro tzv. Oficiální rozvojové pomoci (ODA), která zahrnuje veškeré aktivity financované z veřejných rozpočtů přispívající k boji s chudobou a nerovnostmi ve světě. V roce 2016 činila ODA České republiky dle předběžných údajů 6,3 mld. Kč, což bylo o 1,5 mld. více než v roce 2015. Mezinárodně sledovaný ukazatel podílu ODA na hrubém národním důchodu dosáhl v případě ČR v roce 2016 hodnoty 0,14 %, přičemž do roku 2030 by ČR měla na ODA poskytovat 0,33 % svého hrubého národního produktu.

Ing. Pavel Frelich (46) působil několik let ve Světové bance se sídlem ve Spojených státech, kde mimo jiné podporoval český exportní průmysl, pracoval rovněž na Ministerstvu financí České republiky. Během českého předsednictví Evropské unii (1. pol. 2009) koordinoval členské státy v rámci Světové banky. Pochlubit se může postgraduálním titulem z prestižní Glasgow University.

přílohy

Leták ZRS a ODA 595 kB pdf (Acrobat dokument) 23.8.2017

.