Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Soutěž "Svět v r. 2030"
Foto: © MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr Zaorálek předal ceny vítězům soutěže o udržitelném rozvoji

 

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se v 10. října 2017 setkal s účastníky výtvarné soutěže pro žáky základních a středních škol „Svět v roce 2030“ a předal ceny vítězům. Ministerstvo zahraničních věcí soutěž uspořádalo u příležitosti zahájení předsednictví ČR v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC). V soutěži zvítězila v kategorii základních škol Aneta Stará ze Základní školy v Brně – Chrlicích a v kategorii středních škol Dominik Novotný ze Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze.

Zadání soutěže znělo „Jak mohu já přispět k proměně světa v roce 2030?“ Úkolem účastníků v kategorii základních škol bylo nakreslit, jak si přejí, aby svět vypadal v roce 2030. Účastníci ze středních škol měli zpracovat, jak si představují, že by mohlo vypadat logo předsednictví ČR v ECOSOC.

Ministr zahraničních věcí ocenil úsilí všech žákyň a žáků, kteří se do soutěže zapojili. „Já vám všem děkuji za vaši účast v soutěži i za to, že jste přemýšleli o takto závažných tématech. My všichni můžeme ovlivnit, jak se jako lidstvo chováme k naší planetě,“ řekl ministr Zaorálek.

Téma soutěže se odvíjelo od Agendy 2030 přijaté na summitu OSN o udržitelném rozvoji v New Yorku v roce 2015. Ta obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), k jejichž naplnění do roku 2030 se zavázaly všechny státy světa. Tyto cíle obsahují opatření v hospodářské, sociální a environmentální oblasti směřující k vyváženému rozvoji planety, který umožní naplnění potřeb současné i budoucích generací.

Koordinační úlohu při naplňování Cílů udržitelného rozvoje má Hospodářská a sociální rada OSN, které Česká republika od července 2017 na rok předsedá. Za prioritu svého předsednictví si ČR zvolila cíl udržitelného rozvoje č. 16 „Mír, spravedlnost a silné instituce“ a téma účasti občanů na politickém rozhodování a jeho významu z hlediska udržitelného rozvoje.

Soutěž byla určena pro žáky českých základních a středních škol patřících do Sítě přidružených škol UNESCO. Cílem přidružených škol UNESCO je přispívat rozvojem vzdělávání k mezinárodnímu porozumění, míru, mezikulturnímu dialogu a udržitelnému rozvoji. V současnosti je v ČR členem 54 základních, základních uměleckých, středních, středních odborných a vyšších odborných škol.

galerie

„Svět v roce 2030“

.