Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ministr Zaorálek předal předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy Dánsku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr Zaorálek předal předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy Dánsku

 

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se 15. listopadu 2017 zúčastnil zasedání Výboru delegátů ministrů Rady Evropy ve Štrasburku. Ministr zde oficiálně ukončil půlroční předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy a předal je Dánsku. Česká republika zastávala předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy od 19. května 2017.

Vláda ČR schválila priority českého předsednictví ve Výboru ministrů usnesením č. 334 z 3. května 2017. Tyto priority zahrnovaly ochranu lidských práv osob patřících ke zranitelným či znevýhodněným skupinám, rovnost mužů a žen, posílení právního státu, podporu vzdělávání v oblasti lidských práv a jazykových dovedností, podporu demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě a spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi.

Priority byly v uplynulém půlroce naplňovány především prostřednictvím konferencí a dalších sympózií, kterých české předsednictví uspořádalo více než dvacet. Priority byly rovněž prezentovány na mezinárodních fórech a během různých bilaterálních setkání ministra s jeho evropskými protějšky. Během předsednictví Česká republika podepsala nebo přímo ratifikovala 5 mezinárodních úmluv Rady Evropy. K nejvýznamnějším předsednickým akcím patřila konference na téma závaznosti soudních rozhodnutí, která se uskutečnila za účasti generálního tajemníka Rady Evropy a špiček evropské i národní justice v červnu v Brně. Mezi další témata konferencí zorganizovaných v rámci plnění předsednických priorit patřila problematika detencí dětí migrantů, otázky politik mládeže, lidskoprávního vzdělávání, problematika korupce, otázky sběru statistických dat v oblasti rovnosti žen a mužů nebo zvyšování kvality veřejné správy na místní a regionální úrovni. Souhrnný materiál s informací o průběhu českého předsednictví bude zanedlouho předložen vládě ČR.     

Ministr ve Štrasburku na zvláštním zasedání stálých představitelů členských států při Radě Evropy vyhodnotil plnění priorit českého předsednictví, připomenul hlavní předsednické akce a shrnul aktuální výzvy v agendě Výboru ministrů (pro tento účel byl zpracován dokument Stocktaking of the Czech Chairmanship of the Committee of Ministers – viz příloha). Poté oficiálně předal předsednictví na následující půlrok svému dánskému protějšku Andersi Samuelsenovi. V závěru zasedání věnovaného výměně předsednictví vyslechl priority dánského předsednictví. Ministr se sešel s generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjørnem Jaglandem, s nímž intenzivně v uplynulém půlroce českého předsednictví spolupracoval. V odpoledních hodinách se zúčastnil ceremoniálu stažení české vlajky před radnicí města Štrasburk a setkání s představiteli města. Česká republika s městem Štrasburk spolupracovala na doprovodném kulturním programu českého předsednictví, který čítal více než desítku kulturních akcí.

Stocktaking of the Czech Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe (PDF, 159 KB)

Bilan de la Présidence tchèque du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (PDF, 143 KB)

Ministr Zaorálek předal předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy Dánsku

Ministr Zaorálek předal předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy Dánsku

Ministr Zaorálek předal předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy Dánsku

Ministr Zaorálek předal předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy Dánsku

 

.