Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV hostilo setkání ke stavu lidských práv v České republice
Foto: © MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MZV hostilo setkání ke stavu lidských práv v České republice

 

U příležitosti mezinárodního dne lidských práv uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR dne 8. prosince 2017 v Černínském paláci setkání ke stavu lidských práv v České republice.

Den lidských práv si svět každoročně připomíná 10. prosince, kdy byla před 69 lety přijata Všeobecná deklarace lidských práv. Dokument se stal záhy po svém vzniku základním pilířem ochrany lidských práv. Nezbytnou součástí důvěryhodné podpory lidských práv ve světě je i reflexe vlastního stavu ochrany lidských práv.

Semináře zahájeného náměstkyní ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Martinou Štěpánkovou se zúčastnilo 50 expertů ze státní správy, nevládních organizací a akademické obce. Cílem diskuse bylo zodpovězení otázky, jak nejlépe v následujících pěti letech využít doporučení z třetího cyklu Univerzálního periodického přezkumu stavu lidských práv v České republice, který proběhl v rámci Rady OSN pro lidská práva dne 6. listopadu tohoto roku v Ženevě.

Univerzální periodický přezkum stavu lidských práv je politickým dialogem na půdě Rady OSN pro lidská práva, v jehož rámci si státy vzájemně udílejí doporučení ke zlepšování stavu lidských práv. V listopadu 2017 prošla Česká republika tímto mechanismem již potřetí a obdržela při něm 201 doporučení. Po expertní analýze obdržených doporučení se k nim vláda ČR vyjádří před zasedáním Rady OSN pro lidská práva v březnu 2018.

Diskutující vyzvali k posílení systémového ukotvení agendy lidských práv, včetně osvěty a vzdělávání o lidských právech a výchově k lidským právům na školách a dále pro pracovníky nejrůznějších profesí, od učitelů přes sociální pracovníky a úředníky až po zdravotní sestry a lékaře. Dále se zabývali problémy v oblasti práv žen, dětí, cizinců, opatřeními proti diskriminaci a pro zajištění rovných příležitostí, podmínkami ve vězeních či opatřeními proti obchodu s lidmi. V závěru jednání vyjádřily nevládní organizace očekávání, že podobná diskusní setkání k implementaci doporučení z UPR budou probíhat pravidelně i v budoucím období.

MZV hostilo setkání ke stavu lidských práv v České republice

MZV hostilo setkání ke stavu lidských práv v České republice


.