Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze západu
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vláda schválila příchod více kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí do ČR

 

Vláda ČR rozhodla, že o zaměstnanecké karty si bude moci žádat více pracovníků na více zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Rozhodnutí je reakcí na situaci na českém trhu práce a problémy českých zaměstnavatelů se získáváním pracovních sil. Navrhovaná opatření vychází z osvědčených modelů cílené migrace, které jsou realizovány od roku 2012. Pro diverzifikaci cílené migrace byly vytvořeny tzv. „režimy“. Od roku 2016 se osvědčil Režim Ukrajina jako nástroj výběru řádově většího počtu příchozích.

Rozhodnutí vlády má za cíl mimo jiné zkrátit dobu zpracování žádosti; rozšířit Režim na Mongolsko a Filipíny a kapacitně zajistit speciální Režim pro pracovníky v zemědělství.

REŽIM UKRAJINA: stávající roční kvóta je 9 600 žádostí, navrhuje se navýšení o 10 000 žádostí o zaměstnaneckou kartu ročně.

REŽIM OSTATNÍ STÁTY: Režim pro státní občany Mongolska a Filipín, a to v rámci částečně zvýšených ročních kapacit zahraničních úřadů. Roční kapacita jednotlivých zahraničních úřadů činí: Velvyslanectví ČR Ulánbátar (Mongolsko) 1000, Velvyslanectví ČR Manila (Filipíny) 1000.

REŽIM ZEMĚDĚLEC: Dne 21. srpna 2017 schválila vláda ČR svým usnesením č. 572 tzv. Režim zemědělec po vzoru Režimu Ukrajina pro 1500 zaměstnanců do zemědělství z Ukrajiny ročně.  

Celkové náklady související s navýšením kapacity Režimu Ukrajiny, s rozšířením tohoto modelu na Mongolsko a Filipíny a s prováděním Režimu zemědělec, činí 50 mil. Kč ročně. Příjmy do státního rozpočtu činí 34 mil. Kč, po navrhovaném zvýšení správního poplatku bude činit příjem státního rozpočtu 68 mil. Kč. Příjem státního rozpočtu bude však zejména navýšen v důsledku zvýšení pracovní síly v ČR a s tím spojenými odvody do státního rozpočtu, jakož i vlivu zvýšení počtu zaměstnanců na růst HDP.

.