Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV ČR uspořádalo diskusní seminář k ochraně kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu
Foto: © MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MZV ČR uspořádalo diskusní seminář k ochraně kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR uspořádalo 19. června 2018 diskusní seminář na téma mezinárodněprávní ochrany kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu. Akce se odehrála za přítomnosti experta na danou problematiku v UNESCO Jana Hladíka, prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla a pracovníků příslušných resortů a dalších českých úřadů a univerzit.

Česká republika je v současnosti členem Výboru na ochranu kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu a smluvní stranou naprosté většiny relevantních mezinárodních smluv týkajících se této oblasti mezinárodního humanitárního práva. V roce 2017 podala Česká republika žádost o zápis vily Tugendhat na seznam se zvýšenou ochranou podle Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu, kde je doposud zapsáno pouze 13 kulturních statků z oblasti kulturního dědictví nejvyššího významu pro lidstvo. Do budoucna lze uvažovat o zápisu dalších českých památek na uvedený seznam - např. historického centra Prahy. Cílem diskusního semináře, zahájeného ředitelem mezinárodněprávního odboru MZV Petrem Válkem, bylo diskutovat tuto problematiku z nejrůznějších úhlů pohledu, zahrnujících praktické záležitosti ohledně nominace kulturních statků na příslušné mezinárodní seznamy, otázky teoretické a mezinárodněprávní, jakož i praktické aspekty ochrany kulturních statků při bojových operacích.

.