Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze zahrady
Foto: Antonín Nádvorník (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR uspěla v řízení před Soudním dvorem EU

 

Česká republika získala včerejším rozhodnutím Soudního dvora EU zpět prostředky ve výši 2.123.199 eur (cca 55 milionů Kč). Uvedenou sumu musela ČR původně vrátit do rozpočtu EU na základě rozhodnutí Evropské komise z roku 2015. Důvodem bylo údajně chybné vyplacení prostředků ze zemědělských fondů na restrukturalizaci vinic. Soudní dvůr včerejším rozsudkem rozhodnutí Komise zrušil. V řízení před Soudním dvorem zastupovala ČR Kancelář vládního zmocněnce Martina Smolka, která je začleněna do Ministerstva zahraničních věcí.
 

Věc byla původně řešena Tribunálem (soud prvního stupně), který žalobu zamítl. ČR proto podala proti rozsudku Tribunálu kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru. Kasaci opřela ČR o dva hlavní argumenty. Především Komise neměla finanční opravu vyměřit, jelikož částky na opatření spočívající v ochraně keřů vinné révy proti poškození způsobovanému zvěří a/nebo ptactvem jsou způsobilými výdaji dle nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 28. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem (dále jen „nařízení č. 479/2008“).

Dále ČR namítala, že Komise nemůže opatření prohlásit za zcela nezpůsobilá pro financování Unií a z tohoto důvodu vyloučit z financování veškeré výdaje vynaložené na tato opatření, když sama Komise způsobilost těchto opatření zkoumala při posuzování návrhu národního programu podpory a nevznesla proti nim ve stanovené lhůtě žádné námitky.

Soudní dvůr se s argumentací ČR ztotožnil. V rozsudku uvedl, že opatření na ochranu vinic proti poškození způsobovanému zvěří a ptáky přispívalo k zajištění vyšší konkurenceschopnosti výrobců vína, a tím pádem směřuje k restrukturalizaci vinic v souladu s nařízením č. 479/2008. Jedná se tedy o způsobilé opatření. Již na základě tohoto závěru zrušil Soudní dvůr nejen rozsudek Tribunálu, ale i samotné rozhodnutí Komise a ČR tedy dostane uvedené prostředky ve výši 2.123.199,04 eur (cca 55 milionů Kč) zpět.

.