Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Náměstek Tlapa na Radě pro zahraniční věci ve formátu pro rozvoj
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náměstek Tlapa na Radě pro zahraniční věci ve formátu pro rozvoj

 

Dne 14. září 2018 proběhlo v Bruselu neformální zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj. Českou republiku zastupoval náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. Tématy jednání byly otázky financování vnějších vztahů EU ve Víceletém finančním rámci 2021 – 2027, pokrok v propojování humanitární pomoci a rozvojové spolupráce či partnerství EU s Afrikou.
 

V otázce financování vnějších vztahů EU se ministři vyjadřovali k velikosti navrhovaného rozpočtu pro oblast rozvoje. Shoda panovala na tom, že by se finační prostředky oproti stávajícím návrhům neměly snižovat. Diskuse se dále věnovala návrhu na sloučení většiny dnešních vnějších finančních nástrojů EU do jediného společného nástroje. Zde se však názory ministrů různí. Část členských států požaduje zachování odděleného nástroje pro Sousedskou politiku EU. Tato otázka bude i nadále diskutována.

V diskusi o propojování humanitárních a rozvojových aktivit panovala všeobecná shoda, že je nutné pokračovat v práci na metodice, která bude vycházet ze zkušeností z šesti pilotních zemí, v nichž byl tento postup zkoušen. V řadě vystoupení bylo konstatováno, že je třeba překonat pilotní fázi a aplikovat tento postup i v ostatních partnerských zemích.

Výrazným motivem debaty o partnerství EU-Afrika byla otázka, jak má EU v Africe obstát při sílící přítomnosti dalších aktérů, zejména Číny, Indie, Turecka a zemí Zálivu. Většina účastníků diskuse souhlasila, že EU může nabídnout vedle jiného také inovativní přístup k podpoře soukromého sektoru v Africe. V obdobném duchu se neslo i vystoupení náměstka Tlapy, který vyzdvihl princip partnerství („s Afrikou, ne pro Afriku“), podpořil zapojení soukromého sektoru a nových forem financování a vyzval k  většímu propojení jednotlivých politik (holistický přístup).

Náměstek Tlapa na okraj jednání uskutečnil bilaterální schůzku se státním tajemníkem německého Spolkového ministerstva pro hospodářskou rozvojovou spolupráci, Norbertem Barthlem. Obě strany projevily zájem o spolupráci svých rozvojových institucí, a to zejména v Etiopii.

.