Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze zahrady - léto
Foto: Markéta Trnková (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika uspěla ve volbách do Rady OSN pro lidská práva

 

Dne 12. října 2018 byla ČR na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku výraznou většinou hlasů zvolena členem Rady OSN pro lidská práva (RLP) na období 2019-2021. Zvolení je výsledkem několikaleté práce české diplomacie a je v souladu s programovým prohlášením vlády jednoznačným závazkem pro další směřování lidskoprávní politiky ČR do budoucna. Prostřednictvím členství v RLP si ČR uchová viditelnou roli v OSN.

ČR naváže na přecházející členství v letech 2011-2014, resp. 2006–2007 a využije vybudovaného renomé k zapojení do práce Rady OSN pro lidská práva. V souladu s Koncepcí podpory lidských práv a transformační spolupráce věnuje ČR tradičně vysokou pozornost situacím v zemích, které systematicky závažným způsobem porušují lidská práva. ČR bude vystupovat jako aktivní země usilující o lidskou důstojnost včetně ochrany lidských práv a podpory demokracie po celém světě. Mezi hlavní priority českého působení bude patřit téma participace ve veřejných a politických záležitostech. ČR bude i nadále podporovat fungování univerzálního periodického přezkumu stavu lidských práv a aktivně se zapojí do reformních snah směřujících k posílení Rady OSN pro lidská práva a zvýšení její efektivity.

Rada pro lidská práva je hlavním politickým mezivládním orgánem OSN, zřízeným Valným shromážděním OSN, zodpovědným za prosazování respektu k ochraně lidských práv. Jedná v Ženevě v rámci řádných zasedání vždy třikrát ročně po dobu deseti týdnů. Schází se rovněž na žádost svých členů při zvláštních zasedáních o závažných lidskoprávních situacích. Navíc třikrát ročně vždy po dvou týdnech zasedá ve formátu pracovní skupiny k univerzálnímu periodickému přezkumu, kdy si státy navzájem udělují doporučení ke zlepšení stavu lidských práv. Ve volbách do RLP dochází k obměně jedné třetiny z celkového počtu 47 členů. Ti jsou voleni na tříleté funkční období dle stanoveného regionálního klíče.

.