Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rada GAC k víceletému finančnímu rámci a k dezinformacím
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rada GAC k víceletému finančnímu rámci a k dezinformacím

 

Na prvním jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC) v letošním roce vedl českou delegaci náměstek ministra zahraničních věcí Aleš Chmelař. Mezi hlavními tématy jednání, které proběhlo 8. ledna 2019 v Bruselu, byl připravovaný víceletý finanční rámec EU na léta 2021 – 2027 a problematika dezinformací.

V úvodu zasedání prezentoval zástupce Rumunska coby nové předsednické země Rady EU v období od ledna do června 2019 priority rumunského předsednictví Rady EU. Mezi ně patří koheze a další sbližování Evropy, bezpečnější Evropa, Evropa společných hodnot a posílení role Evropy jako globálního hráče. 

Zástupci členských států EU vyslechli prezentaci komisaře Oettingera, která se týkala finančního rámce EU pro období 2021-2027. Následně na toto téma proběhla rozprava. „V dalším vyjednávání o víceletém finančním rámci je třeba kromě našich tradičních priorit koheze a společné zemědělské politiky věnovat pozornost i zvýšení bezpečnosti občanů a aktivní roli EU v měnícím se globálním prostředí,“ uvedl v rámci diskuse o víceletém finančním rámci EU náměstek Aleš Chmelař. „Je také důležité, aby vyjednávací balíček obsahoval všechny návrhy, na kterých se shodne větší množství členských států. To nám umožní vytvořit si kompletní představu o tom, jaké pozice zastávají členské státy a jaké možnosti jsou na stole pro politická rozhodnutí, která učiní premiéři a prezidenti,“ doplnil náměstek Chmelař. 

Rada GAC se rovněž věnovala problematice dezinformací. V rámci politické diskuse proběhla výměna názorů, jak by měla vypadat koordinovaná odpověď EU na šíření dezinformací, a to zejména v online prostředí. Klíčovým dokumentem v této oblasti je Akční plán k dezinformacím zveřejněný na počátku prosince roku 2018, jehož cílem je posílit schopnost EU reagovat na dezinformační kampaně. Téma nabývá na mimořádné důležitosti ve vztahu k blížícím se volbám do Evropského parlamentu, protože cílem dezinformačních kampaní může být také narušení spravedlivých a svobodných evropských voleb. „V boji s dezinformacemi je na národní úrovni důležité zapojení všech relevantních vládních institucí a nastavení flexibilních mechanismů koordinace,“ informoval náměstek Chmelař. 

Tématem pracovního oběda byl dialog s občany o evropských záležitostech. Ministři se shodli, že EU by na komunikaci s občany měla klást důraz, protože podpora vlastních občanů je klíčovým předpokladem pro smysluplnou existenci EU. Vedle komunikace se kladl důraz i na to, jaký vliv mají konkrétní evropské politiky na veřejné mínění. 

V České republice se v průběhu roku 2018 uskutečnily občanské konzultace, jejichž cílem bylo dát občanům prostor vyjádřit se k evropským záležitostem a diskutovat s odborníky, kteří se podílejí na vytváření evropské politiky. Celkem proběhlo 22 takovýchto akcí v 11 českých městech, kterých se zúčastnilo přes 2 000 občanů. Kromě toho se uskutečnila řada přednášek a seminářů v Praze i v regionech. Mezi nejčastěji diskutovaná témata těchto konzultací patřily evropské fondy, ochrana životního prostředí, sociální politika, jednotný vnitřní trh, přijetí eura v ČR, role médií, vzdělávání, obchodní politika, společná zemědělská politika a migrace.

Rada GAC k víceletému finančnímu rámci a k dezinformacím.

Rada GAC k víceletému finančnímu rámci a k dezinformacím.

.