Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ředitel Válek zahájil své předsednictví Výboru poradců Rady Evropy pro mezinárodní právo
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ředitel Válek zahájil své předsednictví Výboru poradců Rady Evropy pro mezinárodní právo

 

Ředitel mezinárodněprávního odboru Petr Válek zahájil jako první zástupce České republiky předsednictví Výboru poradců Rady Evropy pro mezinárodní právo (CAHDI) Výbor se zabývá otázkami mezinárodního práva, např. imunitami států a mezinárodních organizací, výhradami k mezinárodním smlouvám a mezinárodním humanitárním právem.

Na zasedání CAHDI ve Štrasburku ve dnech 21. - 22. 3. 2019 přednesl stálý představitel České republiky při Radě Evropy, velvyslanec Emil Ruffer, příspěvek o činnosti skupiny zpravodajů pro právní spolupráci Výboru ministrů, které v současné době předsedá. Tato skupina se zabývá nezávislostí a efektivitou justice a právními otázkami boje proti terorismu a boje s korupcí. Ve svém projevu zdůraznil Ruffer prolínání činnosti skupiny zpravodajů s činností CAHDI.  

Dalším hostem tohoto zasedání CAHDI byla předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon Ivana Hrdličková. Ve svém projevu připomněla vznik tohoto mezinárodního trestního tribunálu a jeho unikátních rysů jako je společné použití zásad jak anglo-amerického tak i kontinentálního systému práva, použití trestního zákoníku Libanonu a mezinárodního práva a zakotvení definice terorismu pro účely tohoto soudu.

Ředitel Válek zahájil své předsednictví Výboru poradců Rady Evropy pro mezinárodní právo

Ředitel Válek zahájil své předsednictví Výboru poradců Rady Evropy pro mezinárodní právo

.