Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ministr Petříček na jednání Výboru ministrů Rady Evropy v Helsinkách
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr Petříček na jednání Výboru ministrů Rady Evropy v Helsinkách

 

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zastupoval ČR na výročním zasedání Výboru ministrů Rady Evropy, které se konalo 16. a 17. kvetna v Helsinkách. Mezi hlavní témata jedání patřilo zajištění větší efektivity systému Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, spolupráce mezi Radou Evropy a Evropskou unií a politika Rady Evropy vůči sousedním regionům. Ministři zahraničí si zároveň připomněli výročí 70 let od založení Rady Evropy.

„Slavíme 70. let Rady Evropy, která hraje klíčovou roli v evropském systému ochrany lidských práv. Zejména dnes, kdy čelíme mnoha hrozbám pro lidská práva, základní principy demokracie a právní stát, máme mimořádnou povinnost chránit a rozvíjet toto dědictví, ” zdůraznil ministr Petříček během svého projevu před dalšími 46 zástupci členských států Rady Evropy.

Ministři zahraničí dále diskutovali o konfliktech v Evropě.  „Jsme znepokojeni situací na Krymu, který z hlediska ochrany lidských práv nadále představuje šedou zónu. Potvrzujeme naši podporu suverenitě a uzemní celistvosti Ukrajiny a Gruzie a opakovaně vyzýváme Rusko, aby respektovalo mezinárodní právo a naplnilo své závazky z Minských dohod,“ uvedl Tomáš Petříček na plenárním zasedání.

Výbor ministrů se na svém zasedání rovněž věnoval současné institucionální a finanční krizi, související s neúčastí Ruska v Parlamentním shromáždění Rady Evropy v důsledku sankcí a následného neplacení členského příspěvku Ruska do rozpočtu Rady Evropy.

Ministři se shodli na následujících klíčových bodech k řešení současné situace: (1) Všechny členské státy jsou oprávněny účastnit se na rovnoprávném základě zasedání Výboru ministrů a Parlamentního shromáždění, dvou hlavních statutárních orgánů Rady Evropy; (2) Jednou ze základních povinností členských států je hrazení jejich povinných příspěvků do rozpočtu; (3) Bylo by žádoucí, aby se delegace všech členských států mohly zúčastnit příštího zasedání Parlamentního shromáždění v červnu 2019, kde proběhne významná volba nového generálního tajemníka Rady Evropy a soudců Evropského soudu pro lidská práva.

U příležitosti 70. výročí Rady Evropy ministři zahraničí současně přijali politickou deklaraci.

Na závěr vrcholné schůzky šéfů diplomacie předal finský ministr zahraničí předsednictví ve Výboru ministrů francouzské kolegyni. Francie bude v čele Výboru ministrů Rady Evropy stát do listopadu 2019.

.