Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

NATO vlajka
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení na stáž v sídle NATO v Bruselu

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s mezinárodním sekretariátem NATO vyhlašuje výběrové řízení na stáž v sídle NATO pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol.

Stáže jsou určeny pro studenty a absolventy následujících disciplín:

 • diplomacie, politologie, bezpečnostní studia, evropská studia, mezinárodní vztahy a mezinárodní právo

Jedná se o již třetí ročník projektu MZV, který má přispět k většímu zapojení studentů a mladých profesionálů do mezinárodních organizací.

Během šestiměsíční stáže se tři úspěšní kandidáti zapojí do práce jednoho z útvarů mezinárodního sekretariátu NATO v Bruselu. Jedná o stáže na pozicích:

 1. Defence Policy and Planning Division – Nuclear Policy Directorate (NPD)

Obecné zaměření stáže: podpora činnosti a zasedání vybraných výborů NATO (Nuclear Planning Group, High Level Group), asistence při přípravě a realizaci klíčových každoročních akcí NPD (např. Nuclear Policy Symposium) a rešerše v oblasti jaderné politiky.

 1. Defence Investment Division – Strategy Directorate

Obecné zaměření stáže: podpora spolupráce NATO a obranného a bezpečnostního průmyslu včetně přípravy NATO Industry Forum, asistence při koncepční a plánovací práci NATO k  rozvoji vojenských schopností členských zemí, včetně podpory vybraných výborů NATO (Conference of National Armaments Directors).

 1. Secretary General’s Special Representative for Women, Peace and Security (WPS)

Obecné zaměření stáže: asistence při zavádění genderové perspektivy do pravidelných činností NATO včetně akčních plánů WPS a ochrany civilistů, podpora činnosti a zasedání relevantních výborů NATO k tématu WPS a rešerše aktuálních článků, analýz a zpráv z oblasti WPS.

Přihlášky se podávají prostřednictvím elektronické pošty a výběrové řízení je tříkolové. Do prvního kola budou zařazeni uchazeči splňující následující kritéria:

 • Minimální věk 21 let (v den podání přihlášky)
 • Občanství ČR
 • Probíhající vysokoškolské magisterské studium v prezenční formě nebo absolventi do 1 roku od ukončení studia v den podání přihlášky
 • Vynikající znalost angličtiny doložená jazykovým certifikátem, aktivní znalost francouzštiny výhodou, nikoli však nutností
 • Dobrá uživatelská znalost aplikací Microsoft Office
 • Silné analytické a komunikační dovednosti
 • Dobrá znalost současného bezpečnostního prostředí
 • Aktivní zájem o českou zahraniční politiku
 • Časová flexibilita pro absolvování celé doby trvání stáže (6 měsíců). Zkrácení stáže nebude s výjimkou závažných zdravotních důvodů umožněno.

Ve druhém kole budou přihlášky vybraných kandidátů posouzeny zástupci sekretariátu NATO, v kole posledním pak budou nejlepší uchazeči přizváni k osobnímu pohovoru na MZV ČR.

Nástup na stáž se předpokládá v září 2020 a podmínkou je její řádné dokončení (6 měsíců). Stážistům bude MZV po dobu stáže vyplácet stipendium ve výši 1400 EUR měsíčně. Na stáž nevzniká právní nárok.

 Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině (maximální rozsah: 2 strany A4)
 • motivační dopis v angličtině (maximální rozsah: 1 strana A4)
 • kopie jazykových certifikátů
 • jednu preferovanou pozici z výše uvedené nabídky s odůvodněním výběru
 • potvrzení o studiu nebo kopii vysokoškolského diplomu

Po ukončení výběrového řízení musí být vybraní uchazeči prověřeni Národním bezpečnostním úřadem ČR na stupeň T (tajné). Získání bezpečnostní prověrky na tento stupeň zpravidla trvá 6-7 měsíců.

V případě všech odevzdávaných dokumentů (zejména životopisu a motivačního dopisu) je nutné dbát na precizní zpracování. Dokumenty musí být kvalitně formátované a formálně zcela bezchybné. U absolvované praxe uveďte v příslušné části životopisu konkrétní činnosti a úkoly, jimiž jste byli pověřeni. Věnujte přitom zvláštní pozornost tzv. klíčovým slovům, která jsou relevantní pro NATO a zaujmou personalistu, který bude posuzovat Vaši přihlášku. Přihlášky zasílejte pouze ve formátu .pdf, a to v jednom souboru PDF s názvem „NIP [Jméno Příjmení] - [název vybrané pozice]“.

 

Uzávěrka přihlášek je 12. 6. 2019 (23:59). Kompletní přihlášky zasílejte na adresu nkm@mzv.cz a v kopii na adresu matti_tetrev@mzv.cz. Do předmětu emailu uveďte „NIP [Jméno Příjmení] - [název vybrané pozice]“. Pouze uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou kontaktováni. Děkujeme za pochopení.

 Další užitečné informace ke stážím ve strukturách NATO naleznete na webových stránkách:

.