Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác na podzim
Foto: Markéta Trnková (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Komuniké Konzultativního shromáždění smluvních stran Smlouvy o Antarktidě

 

Ve dnech 2. až 11. července 2019 pořádala Česká republika XLII. Konzultativní shromáždění smluvních stran Smlouvy o Antarktidě (ATCM). Shromáždění předsedal Martin Smolek  z České republiky. XXII. zasedání Výboru pro ochranu životního prostředí (CEP) se konalo ve dnech 1. až 5. července 2019 a předsedala mu Birgit Njåstad z Norska. Zasedání bylo pořádáno Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Každoročního shromáždění se zúčastnilo přes 370 účastníků ze smluvních stran Smlouvy o Antarktidě, expertů, zástupců občanské společnosti a mezinárodních pozorovatelů. Shromáždění zahájil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Shromáždění přivítalo Slovinsko jako smluvní stranu Smlouvy o Antarktidě, čímž se zvýšil počet smluvních stran na 54.

ATCM přijalo Pražskou deklaraci k šedesátému výročí podpisu Smlouvy o Antarktidě. Deklarace mimo jiné potvrzuje závazky smluvních stran s konzultativním statusem dodržovat zásady a účely Smlouvy o Antarktidě, včetně ochrany Antarktidy.

Posílení mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a logistiky a výměna informací zůstaly ústředním tématem diskusí ATCM. Speciální seminář týkající se statusu a dopadů hydografie na antarktické vody ukázal, že posílená spolupráce napomůže získání lepších vědomostí o oceánech, což může zajistit bezpečnější plavbu. Letecká bezpečnost byla také široce diskutována. Podstatná výměna informací proběhla ke sdílení vědeckých plánů a studování dopadů klimatických změn. Dále ATCM pokračovalo v debatách týkajcích se vzdělávání a osvětových činností, inspekcí, biologického průzkumu a obecných záležitostí týkajících se fungování antarktického smluvního systému.

Diskuse ATCM byla zaměřena rovněž na cestovní ruch a nevládní činnosti v Antartkidě. Bylo zdůrazněno zlepšení spolupráce mezi příslušnými národními orgány a důležitost znalostí
a zhodnocení dopadů cestovního ruchu a nevládních činností v Antarktidě. Extrémní a nové činnosti v Antarktidě nadále vzbuzují obavy smluvních stran.

Cestovní ruch v Antarktidě byl projednáván též na CEP, který přijal doporučení vzešlá z workshopu k cestovnímu ruchu v Antarktidě. Ten se konal v nizozemském Rotterdamu ve dnech 3. až 5. dubna. CEP také navázal na debatu vedenou v rámci společného workshopu SCAR/CEP k dalšímu rozvoji systému chráněných antarktických území, který se konal v Praze ve dnech 27. a 28. června. V rámci CEP také proběhla výměna názorů na ochranu fauny a flóry, dopady klimatických změn na životní prostředí a posuzování vlivů na životní prostředí. Zvláštní pozornost byla věnována zabraňování znečištění Antarktidy mikroplasty. Smluvní strany také posoudily 11 zvláště chráněných antraktických území a 2 historická místa a památky v Antarktidě.

Smluvní strany poděkovaly české vládě a ocenily vynikající podmínky poskytnuté pro účely shromáždění.

Příští ATCM se uskuteční ve Finsku ve dnech 25. května až 4. června 2020.

přílohy

Prague Declaration on the Occasion of the Sixtieth... 531 kB pdf (Acrobat dokument) 11.7.2019

.