Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

ČR vystoupila v OSN v debatě o vztahu udržitelného rozvoje a lidských práv
Foto: ©MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR vystoupila v OSN v debatě o vztahu udržitelného rozvoje a lidských práv

 

V New Yorku tento týden skončilo ministerské zasedání Politického fóra OSN na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF). To je hlavním orgánem OSN dohlížejícím na naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které se státy OSN zavázaly naplnit do r. 2030. Delegaci ČR na zasedání HLPF vedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 

„HLPF je bezpochyby úspěšný formát, který stojí v centru úsilí mezinárodního společenství o dosažení Cílů udržitelného rozvoje,“ uvedla ve svém projevu ministryně Dostálová. „Je zřejmé, že společné mezinárodní úsilí na globální úrovni je klíčové pro naplnění závazků vyplývajících z Cílů udržitelného rozvoje.“

Letošní zasedání HLPF se zaměřilo na sociální dimenzi udržitelného rozvoje. Zabývalo se otázkami vzdělávání, snižování nerovností, boje proti změně klimatu a míru a spravedlnosti. Právě poslední téma, které je součástí cíle udržitelného rozvoje č. 16 (SDG 16), považuje ČR za svou zahraničněpolitickou prioritu, protože zahrnuje i otázky demokracie a lidských práv.

„SDG 16 má průřezový význam pro naplnění Agendy 2030 jako celku. Chci zdůraznit, že není možné dosáhnout udržitelného rozvoje bez dobrého vládnutí, participace a vlády práva,“ řekla ministryně Dostálová.

Cíle udržitelného rozvoje byly přijaty OSN v r. 2015 jako součást tzv. Agendy 2030. Je jich celkem 17 a stanovují závazky, které chce OSN naplnit v hospodářské, sociální a environmentální oblasti do r. 2030. Skrze SDGs chce OSN motivovat státy na cestě k udržitelné planetě, cíle proto směřují k dosažení rozvoje společnosti, který bude v souladu s přírodou a potřebami lidí.

ČR vystoupila v OSN v debatě o vztahu udržitelného rozvoje a lidských práv

ČR vystoupila v OSN v debatě o vztahu udržitelného rozvoje a lidských práv

.