Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rada GAC k rozpočtu EU, strategické agendě a posilování právního státu v rámci Unie
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rada GAC k rozpočtu EU, strategické agendě a posilování právního státu v rámci Unie

 

Ve čtvrtek 18. července 2019 proběhla v Bruselu Rada pro obecné záležitosti, která se soustředila zejména na víceletý finanční rámec na léta 2021-2027. Ministři hovořili také o implementaci strategické agendy pro období 2019-2024 a o posilování právního státu v rámci Unie. Českou delegaci vedl velvyslanec a stálý představitel ČR při EU Jakub Dürr.

Finské předsednictví v Radě EU informovalo o svých úmyslech pro vyjednávání příštího víceletého finančního rámce. Následná diskuse se soustředila na procedurální otázky a na harmonogram dalších kroků s cílem dosáhnout dohody do konce roku. ČR i nadále považuje za klíčové zajištění odpovídajících prostředků na kohezní politiku a na společnou zemědělskou politiku a stejně tak i prosazení efektivních podmínek pro jejich implementaci.

Předsednictví následně seznámilo členské země se svými prioritami, kterými bude posílení společných evropských hodnot a vlády práva, konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější EU, ochrana bezpeční občanů a EU jako globální lídr v boji proti změnám klimatu. Důležitými tématy zůstávají i nadále problematika migrace a víceletý finanční rámec.

Dalším bodem jednání byla výměna názorů k implementaci strategické agendy pro období 2019-2024, která byla odsouhlasena lídry na červnové Evropské radě. Implementací strategické agendy by se měla Rada zabývat ve všech relevantních formacích, vrátí se k ní i Evropská rada na svém říjnovém zasedání. „Česká republika obzvláště vítá důraz na bezpečnost, jednotný trh a průmyslovou politiku, včetně digitální politiky, i důraz na inovace a udržitelnost. Stejně tak považujeme za důležité prosazování evropských zájmů a hodnot v globálním měřítku“, řekl k tomuto tématu velvyslanec Jakub Dürr.

V závěrečné části jednání informovala Komise o svém Sdělení k dalšímu posílení právního státu v rámci Unie, které Komise vydala den před zasedáním Rady a v němž navázala na své první Sdělení k tomuto tématu z dubna tohoto roku. Komise ve svém Sdělení mimo jiné navrhla každoroční hodnotící cyklus v oblasti dodržování zásad právního státu. ČR plně podporuje dodržování zásad právního státu i ostatních hodnot, na kterých je EU založena, a je si vědoma nutnosti existence efektivního systému jejich ochrany.

EK pak informovala o aktuálním stavu v oblasti právního státu v Polsku, zejména ve světle nedávného rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci snižování věkové hranice pro odchod soudců Nejvyššího soudu Polska do důchodu.

.