Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rada FAC ke vztahům EU-Afrika a k lidským právům
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rada FAC ke vztahům EU-Afrika a k lidským právům

 

V pondělí 9. prosince 2019 zasedala v Bruselu Rada pro zahraniční věci. Hlavními tématy jednání ministrů zahraničních věcí členských států EU byly vztahy EU - Afrika, posilování a ochrana lidských práv a efektivnější fungování společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Vedoucím české delegace byl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Ministři na okraji Rady pod záštitou řeckého ministra zahraničí absolvovali pracovní snídani s ministry zahraničních věcí Severní Makedonie a Albánie. „Region Západního Balkánu a jeho integrace do Evropské unie patří mezi klíčové zahraničněpolitické priority České republiky. Proces integrace plně podporujeme, protože jej považujeme za nejlepší způsob zajištění stability a prosperity v regionu i na evropském kontinentu jako celku. Z pohledu ČR splnily obě zmíněné země podmínky pro zahájení přístupového procesu a Evropská rada by v březnu 2020 měla v tomto ohledu přijmout pozitivní rozhodnutí,“ podotknul ministr Petříček.

Úvodním bodem Rady byly vztahy EU s Afrikou, diskuse ministrů se zaměřila na aktuální situaci v Africe a na zhodnocení vztahů mezi EU a Africkou unií. Ministři hovořili o nadcházejícím ministerské setkání EU a Africké unie, které by se mělo uskutečnit počátkem příštího roku ve rwandském Kigali, a také o přípravách na summit EU a Africké unie v Bruselu v závěru r. 2020.

Ministři se shodli, že spolupráci s Afrikou je třeba posunout na vyšší úroveň, a v této souvislosti ocenili také to, že posílení těchto vztahů si za jeden ze svých prioritních cílů vytkla také nová Evropská komise. Klíčem k hospodářskému rozvoji Afriky bude výrazný nárůst přímých zahraničních investic a rozvoj soukromého sektoru. Další důležitou prioritou dialogu mezi EU a Africkou unií bude spolupráce při zvládání nelegální migrace, návratů a zpětných přebírání osob. „V souvislosti s rostoucí dynamikou vývoje v Africe je třeba přesunout těžiště naší spolupráce směrem k rovnoprávnému a oboustranně výhodnému partnerství,“ poznamenal ministr Petříček.

ČR podporuje úsilí EU o stabilizaci severní Afriky, Sahelu a Afrického rohu a postupně zvyšuje svou angažovanost v Mali. Kromě toho jsme velmi aktivní také v rozvojové a humanitární pomoci, např. v Etiopii.

V rozpravě o posilování a ochraně lidských práv se ministři zahraničních věcí EU dotknuli negativních trendů v oblasti lidských práv, potlačování svobody médií, pronásledování obránců lidských práv a občanské společnosti.

„Otázka lidských práv je čím dál palčivější, což ukazuje nedávný zásah Ruska proti působení české organizace Člověk v tísni. Těmto akcím ze strany Ruska je třeba čelit.  Jsem přesvědčen, že snahy Ruska o postupné přerušování kontaktů mezi tamní občanskou společností a jejími západními partnery budou vyžadovat reakci EU i jednotlivých států. Navíc je zde v sázce jeden z pěti principů přístupu EU k Rusku, který se týká zvýšené podpory ruské občanské společnosti,“ řekl k této otázce ministr Tomáš Petříček.

Během neformálního oběda s novým vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepem Borrellem projednala Rada fungování společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Ministři společně s vysokým představitelem řešili, jak zefektivnit SZBP, a shodli se na tom, že je třeba maximálně využívat všechny nástroje SZBP, být operativnější a viditelnější na světové scéně.

Před vlastním zasedáním Rady pro zahraniční věci se v neděli 8. prosince 2019 uskutečnila neformální večeře ministrů zahraničních věcí V4 a zemí Beneluxu. Ministři zahraničí sedmi zemí debatovali o rozšíření EU, o energetických a klimatických otázkách, o brexitu nebo o vztazích EU s Ruskem a Čínou. Prodiskutovali také problematiku vlády práva či strategickou agendu a priority nové Evropské komise. Další rozprava se vedla o výzvách, před kterými stojí současná EU. Mezi ně patří potřeba vytvoření silné, efektivní, konkurenceschopné a bezpečné Evropy. V závěru setkání se ministři shodli na tom, že je třeba pokračovat v setkávání v tomto regionálním formátu Benelux a V4 a i nadále udržovat a rozvíjet vzájemné kontakty a komunikaci.

.