Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ministr Petříček zahájil nové čtyřleté funkční období členů České komise pro UNESCO
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr Petříček zahájil nové čtyřleté funkční období členů České komise pro UNESCO

 

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček dne 13. 12. 2019 zahájil první plenární zasedání České komise pro UNESCO v jejím novém čtyřletém funkčním období. Přítomným členům České komise předal jmenovací dekrety a poděkoval jim jako partnerům MZV za příspěvek k obhajobě efektivního multilateralismu.
 

Dne 13. 12. 2019 se v Černínském paláci konalo první plenární zasedání České komise pro UNESCO v jejím novém čtyřletém funkčním období (1. 12. 2019 – 30. 11. 2023). Zasedání zahájil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, který přivítal zeštíhlenou podobu České komise a zdůraznil její roli koordinačního a poradního orgánu vlády ve věcech týkajících se UNESCO. V oblasti vzdělávání se ministr věnoval dosažení Cíle udržitelného rozvoje č. 4, tj. zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání pro všechny, a to mj. i prostřednictvím Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Pokud jde o vědu a rovné příležitosti žen při rozvoji pracovní kariéry, ministr vyzdvihl, že Česká komise je již 14. rokem společně s Akademií věd partnerem společnosti L’ORÉAL při organizaci programu ocenění „L’ORÉAL Česká republika Pro ženy ve vědě”, který aktivně podporuje možnosti budování vědecké kariéry žen do 40 let. Ministr dále ocenil vzájemnou spolupráci tří odborných sekcí České komise při diskusi a hledání řešení průřezových témat, např. návrhu nového stavebního zákona. Česká komise tak prokazuje svůj zájem, aby památková péče a ochrana kulturního a přírodního dědictví oproti stávající právní úpravě nebyly oslabeny. Závěrem ministr poděkoval členům České komise jako partnerům MZV za příspěvek k obhajobě efektivního multilateralismu a předal jim jmenovací dekrety.

Plenární zasedání pokračovalo volbou předsedy a místopředsedů České komise, ustavením odborných sekcí a pracovní skupiny České komise a jmenováním jejich předsedů v novém funkčním období. Přijalo dále plán termínů zasedání v 1. pololetí 2020 a vyslechlo informaci o průběhu a výsledcích 40. zasedání Generální konference UNESCO. Závěrem zasedání byl projednán další postup České komise ohledně návrhu paragrafového znění stavebního zákona.

galerie

Ministr na zasedání ČK pro UNESCO

.