Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

náhledovy
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko v OSN představí své naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SGDs)

 

Dne 12.7.2021 představí Česká republika v rámci Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF) v OSN svůj druhý Dobrovolný národní přezkum naplňování Agendy 2030 (Voluntary National Review - VNR). V letošním roce jej podstoupí celkem 44 států. Česko již podruhé ve své historii. Poprvé svůj dobrovolný přezkum prezentovala v roce 2017.
 

Jedná se o významnou událost z hlediska mezinárodní prezentace naplňování Cílů udržitelného rozvoje v České republice a to na půdě OSN, kde členské státy v roce 2015 schválily Agendu 2030 a zavázaly se do roku 2030 ke splnění jejich 17 cílů (SDGs). Agenda 2030 představuje aktuálně nejkomplexnější program OSN vzájemně propojující tři základní rozvojové dimenze - ekonomickou, sociální a environmentální.

Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje

MŽP ve spolupráci s dalšími rezorty připravilo pro účely VNR zprávu o naplňování A2030 vycházející z koncepčních materiálů schválených vládou ČR (Zpráva o naplňování Agendy 2030 a Zpráva o kvalitě života). Zpráva je od minulého týdne umístěna na webu ECOSOC, současně ji přikládáme k této informaci. Zpráva shrnuje oblasti, v nichž se Česku daří dohodnuté cíle naplňovat, stejně jako identifikuje slabá místa a výzvy pro jejich další realizaci. Na rozdíl od VNR v roce 2017 disponuje nyní ČR robustní datovou základnou, díky níž svůj pokrok v oblasti udržitelného rozvoje a kvality života monitoruje s využitím více než 500 indikátorů.

MZV je do příprav Dobrovolného národního přezkumu aktivně zapojeno a bude se účastnit jak samotné prezentace VNR (včetně vstupu ministra zahraničních věcí J. Kulhánka), tak virtuální doprovodné akce v podobě panelové diskuse. Ministr Kulhánek vystoupí rovněž prostřednictvím videozáznamu v rámci obecné rozpravy HLPF.

„Česko je udržitelné“

Tento měsíc jsme rovněž informovali o publikaci pravidelné Zprávy o udržitelném rozvoji 2021 (Sustainable Development Report 2021), koordinované týmem prof. J.Sachse, která potvrdila dlouhodobé umístění Česka též na předních příčkách v naplňování cílů udržitelného rozvoje – viz odkaz Česká republika je dvanáctá na světě v naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Zpráva konstatuje pokrok v 1/3 z celkem 15 letého období, na které je rozloženo plnění cílů a svým umístěním klade Česko na špici globálního rozvoje. Nemění na tom nic ani skutečnost, že za poslední rok Česko v globálním žebříčku pokleslo o několik příček a podobně jako další země čelí aktuálně výzvám vyplývajícím z pandemie Covid19.

Prosperita a udržitelný rozvoj jsou jedním z 5 základních pilířů, na nichž staví zahraniční politika a které jako svůj cíl formuluje Koncepce zahraniční politiky z r. 2015. MZV přispívá k prosazování Cílů udržitelného rozvoje ve světě, čemuž využívá celou řadu jeho politik, aktivit a nástrojů, od podpory stability, bezpečnosti a multilateralismu a aktivního zapojení do aktivit mezinárodních organizací, přes svoji rozvojovou, humanitární a transformační spolupráci a pomoc, aktivity v oblasti podpory demokracie a lidských práv či prostřednictvím podpory ekonomické diplomacie zaváděním či využitím nových technologií a inovací.

Zprávu o naplňování Agendy 2030 najdete ke stažení níže.

přílohy

VNR_Czech Republic_2021 6 MB pdf (Acrobat dokument) 1.7.2021

.