Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici národního experta v Globálním partnerství pro umělou inteligenci

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na národního experta v Globálním partnerství pro umělou inteligenci (GPAI).

Globální partnerství pro umělou inteligenci (gpai.ai) je dobrovolná platforma spojující země a odborníky na umělou inteligenci z příslušných oborů včetně vědy, průmyslu, občanské společnosti, mezinárodních organizací a vlády s cílem podpořit umělou inteligenci založenou na lidských právech, začlenění, rozmanitosti, inovacích a hospodářském růstu a přispět tak ke splnění cílů udržitelného rozvoje OSN.

Národní expert bude po dobu tří let zapojen do jedné z pracovních skupin Globálního partnerství. Činnost pracovních skupin se zaměřuje především na i) zodpovědnou umělou inteligenci (včetně podskupiny zabývající se AI a reakcí na pandemii), ii) správu dat, iii) budoucnost práce a iv) inovace a komercializaci. Veškerá činnost GPAI podporuje zodpovědný rozvoj AI založený na principech lidských práv, inkluze, diverzity, inovací a ekonomického růstu.

Přihlášky se podávají prostřednictvím elektronické pošty a výběrové řízení je tříkolové. Do prvního kola budou zařazeni uchazeči splňující následující kritéria:

 • státní občanství České republiky, nebo trvalý pobyt v ČR;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání;
 • v případě akademických pracovníků ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v relevantní související oblasti a s doloženou publikační činností v uplynulých pěti letech;
 • prokázání minimálně 5 let praxe v oboru (zejména v oblastech kybernetiky, umělé inteligence, nových technologií);
 • praxe ve spolupráci s českou státní správou a s orgány Evropské unie v oboru moderních technologií, preferována oblast umělé inteligence;
 • prokázání znalosti politik ČR a EU v oblasti umělé inteligence, především s ohledem na její regulaci a zkušenosti se zapojením do mezinárodních aktivit v této oblasti;
 • dobrá znalost aktuálních trendů v oblasti nových technologií;
 • zkušenost se zapojením do zahraničních projektů či mezinárodní spolupráce;
 • znalost angličtiny alespoň na stupeň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • komunikační, organizační a analytické schopnosti, smysl pro týmovou práci;
 • manažerské zkušenosti výhodou;
 • časová flexibilita pro zapojení se do činnosti pracovních skupin GPAI (6-8 hodin měsíčně).

Ve druhém kole budou přihlášky vybraných kandidátů posouzeny hodnotící komisí, v kole posledním pak budou nejlepší uchazeči přizváni k osobnímu pohovoru na MZV ČR.

Zapojení do činnosti v pracovních skupinách GPAI se předpokládá v únoru 2023. Činnost v expertních skupinách je dobrovolná bez nároku na honorář a znamená asi 6-8 hodin práce měsíčně. Expert si hradí náklady na cestovné a ubytování během cest na akce GPAI sám.

 Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině (maximální rozsah: 2 strany A4);
 • motivační dopis v angličtině (maximální rozsah: 1 strana A4).

U absolvované praxe uveďte v příslušné části životopisu konkrétní činnosti a obor, kterému se věnujete, a vztah k oblastem, kterými se zabývá Globální partnerství pro umělou inteligenci. V motivačním dopise uveďte, do které pracovní skupiny byste se chtěl/a zapojit.

Uzávěrka přihlášek je 23. února 2023. Kompletní přihlášky zasílejte na adresu okb@mzv.cz. Do předmětu emailu uveďte „Výběrové řízení na pozici národního experta v Globálním partnerství pro umělou inteligenci“. Pouze uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou kontaktováni. Děkujeme za pochopení.

Další užitečné informace k zaměření pracovních skupin naleznete v příloze a o činnosti Globální partnerství pro umělou inteligenci na webové stránce https://gpai.ai.

 

.