Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rada pro obecné záležitosti schválila závěry ohledně rozšíření a procesu stabilizace

 

Závěry hodnotí dosažený pokrok a poskytují další výhled pro země západního Balkánu na jejich cestě do EU a zdůrazňují reformní úsilí Ukrajiny, Moldavska a Gruzie jakožto nových zemí v přístupovém procesu. Závěry odráží rostoucí geostrategický význam politiky rozšiřování EU v současném kontextu. EU znovu potvrzuje, že budoucnost západního Balkánu, jakož i Ukrajiny, Moldavska a Gruzie je v Unii.

Závěry dále zakotvují, že vedle pokroku v oblastech právního státu a funkční demokracie je slaďování se Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU rozhodujícím faktorem pro postup v přístupových jednáních. Závěry zdůrazňují význam postupné integrace do evropských politik a aktivit ještě před plnohodnotným členstvím v EU, a poskytují Ukrajině, Moldavsku a Gruzii jasnou perspektivu sektorové integrace, včetně do vnitřního trhu EU. Tyto tři země by také měly na jaře 2023 obdržet průběžnou zpětnou vazbu k jejich reformnímu procesu.

Doporučení Rady udělit kandidátský status Bosně a Hercegovině, které má být potvrzeno Evropskou radou, je významným krokem v přístupovém procesu země a povzbuzením na její reformní cestě. 

Závěry odrážejí ambici českého předsednictví aktivně přispívat k dynamické, spravedlivé a progresivní politice rozšiřování EU.

.