Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajané na Ukrajině

 

Česká krajanská komunita v zahraničí se skládá z různých skupin osob s různě silnou vazbou na současnou Českou republiku. Češi trvale nebo dlouhodobě žijící v zahraničí nejsou povinni se registrovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a údaje o jejich počtech vychází z údajů ze sčítání lidu v jednotlivých zemích, případně z odhadů. Dle odhadů MZV je počet českých krajanů ve světě 2 - 2,5 mil, přímo na Ukrajině je to kolem 6 000 osob.

Občanům, kteří do zahraničí vycestují nebo tam dlouhodobě pobývají, tak i krajanům nabízíme konkrétní pomoc. Zatímco u občanů se jedná o pomoc převážně v nouzi, např. ve formě vydávání náhradních cestovních dokladů či další asistence, v případě živelných katastrof až hromadné evakuace, v případě krajanů na Ukrajině je obecným cílem české vlády zlepšit jejich sociálně ekonomickou situaci v místě jejich současného pobytu na Ukrajině a podpořit jejich vazby na ČR.

Kontakty s Českou republikou

MZV vychází vstříc potřebám krajanů při udržování jejich rodinných či kulturních vazeb k České republice a zastupitelské úřady jsou nápomocny českým krajanům při jejich cestách do České republiky.

MZV zjednodušuje krajanům vízový proces při krátkodobých cestách do ČR, např. za příbuznými. Zastupitelský úřad může udělit krátkodobé vízum pro více vstupů s platností až na jeden rok; při řádném využití tohoto víza lze další vízum vydat na dva roky, poté s platností na pět let. MZV věří, že Ukrajina je schopna zajistit práva a bezpečnost tamějších krajanů, v případě bezprostředního ohrožení jsou nicméně české úřady schopny krajanům okamžitě vydat krátkodobé vízum a usnadnit jim tak přesun do bezpečí. Krajanům jsou vydávána krátkodobá víza bezplatně.

V případě žádostí o trvalý pobyt pak zvýhodnění spočívá především v tom, že krajané, na rozdíl od ostatních cizinců, nemusejí prokazovat předchozí pětiletý pobyt na území ČR.

Předpokladem pro zjednodušenou vízovou proceduru na krátkodobá víza a zařazení do zkráceného řízení pro udělení trvalého pobytu zjednodušený režim je prokázání českého původu, a to buď Potvrzením o příslušnosti k české krajanské komunitě či na základě matričních dokladů prokazujících jejich český původ. Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě vydává MZV.

Udržování kulturní sounáležitosti

Česká vláda dlouhodobě finančně podporuje činnost krajanských sdružení na Ukrajině. Od roku 2000 v rámci oprav a údržby krajanských objektů poskytla přes 16 mil. Kč na opravy krajanských škol a spolkových budov.

V rámci podpory českého kulturního dědictví na Ukrajině, vláda v posledních letech poskytla krajanským spolkům na Ukrajině každoročně finanční příspěvky na kulturně – vzdělávací projekty ve výši až 1,3 mil. Jednalo se o projekty podporující zachování českých tradic, výuku českého jazyka a další aktivity.

V rámci vzdělávacích programů pro krajany mohou každoročně krajané z Ukrajiny využívat možnosti studia v rámci semestrálních stipendijních studijních pobytů na českých univerzitách. Mohou rovněž pobývat na čtyřtýdenním letním kurzu českého jazyka či na dvoutýdenním kurzu metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit. V  akademickém roce 2014/2015 je na základě stipendia přijato k dvousemestrálnímu studiu 6 studentů/krajanů z  Ukrajiny – z celkového počtu 15 stipendijních míst.

ČR financuje vyslání učitele českého jazyka ke krajanské komunitě. Nyní působí učitel na východní Ukrajině v Záporožské oblasti v obci Novhorodkivka (původní název Čechohrad – založen českými osadníky v r. 1864). MZV ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy hledá možnosti vyslání dalšího učitele českého jazyka ke krajanům na Ukrajinu do oblasti Volyně.

MZV finančně podporuje pobyty dětí krajanů v ČR. Programem těchto projektů je výuka a zdokonalování se v českém jazyce, poznávání historie a návštěva památek v ČR. Tyto dotace jsou poskytovány nestátním neziskovým organizacím v rámci projektů „Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí“ a „Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí.“ V roce 2014 MZV přispělo na pobyt 12 ukrajinských dětí v rámci projektu „O prázdninách do Čech“, v letech 2012 a 2013 pak MZV přispělo na dětský tábor „Společná řeč“.

.