Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác na podzim
Foto: Markéta Trnková (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplnění překladů krátkého názvu „Česko/Czechia“ do databází OSN

 

Název Czechia – nejedná se o přejmenování České republiky jako státu, ale pouze o doplnění překladů krátkého názvu „Česko“ do databází OSN. Standardizace krátkého názvu Česko proběhla již v roce 1993 publikací Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského a jazyková správnost byla potvrzena Ústavem pro jazyk český.

Označení Česká republika i nadále zůstává platné. Jedná se o politický název země a nic se na něm nemění. Označení Czechia je pouze anglickým překladem krátkého/zeměpisného názvu Česko. Záleží vždy na daném subjektu, zda se rozhodne užívat delší verzi, tj. Česká republika/Czech Republic nebo kratší verzi Česko/Czechia

V ostatních jazycích se tento zkrácený název již delší dobu využívá, např. ve francouzštině – la Tchéquie, ve španělštině – Chequia, v němčině – Tschechien apod.

Vznik názvu Czechia

Slovo „Czechia“ je spisovné, navržené a schválené Ústavem pro jazyk český. První historický záznam názvu Czechia je v latině a pochází z roku 1602. V angličtině je poprvé doložen v roce 1841, dále v roce 1856, v roce 1866 v australském tisku a zejména mezi lety 1918–1960 byl běžně užíván americkým tiskem k odlišení západní a východní části Československa (resp. do r. 1920 Česka-Slovenska), tedy pro označení Česka v dnešním významu.

Czechia je standardním derivátem z latiny. Tvoření jmen zemí původně latinskou příponou -ia je v angličtině systémové a zcela běžné (Austria, Australia, Croatia, Virginia, California, Indonesia, Slovakia, Latvia, Colombia a další, včetně zeměpisných názvů českých historických zemí – Bohemia, Moravia, Silesia). Jméno může někomu při prvním poslechu znít neobvykle, stejně tak jako celá řada názvů odvozených z cizích jazyků, které angličtina zcela běžně užívala nebo užívá (Idaho, Utah, Massachusetts, Lithuania, Zimbabwe, Belarus, Croatia atd.).

Proč není název Czech, Czechlands a Bohemia správně?

Ústav pro jazyk český uvádí, že v současném anglickém úzu lze doložit několik jednoslovných podob pojmenování našeho státu, a to zejména Czech, Czechland/Czechlands a Czechia. První z nich nelze akceptovat, neboť jeho význam je ‚Čech/Češka; čeština; český, česky‘. Označení Czechland či Czechlands sice nelze z lingvistického hlediska pokládat za chybně tvořené, ale proti jeho doporučení hovoří fakt, že jde o ad hoc utvořený neologismus, který navíc může asociovat historické pojmenování české země/České země. Bohemia naopak je název označující pouze část země - Čechy a nezahrnuje území Moravy či Slezska, na rozdíl od názvu Czechia.

Domněnka, že název Czechia může být zaměňováno s ,čečnyou:

Otázkou bývá možná záměna s Čečenskem (Chechnya). Nedostatečné zeměpisné znalosti nemohou být důvodem pro neužívání zeměpisného jména. Od „Czechia“ k „Chechnya“ je stejně daleko/blízko jako od „Czech Republic“ k „Chechen Republic“. Navíc „Chechnya“ není samostatným státem. Již z tohoto důvodu je možnost záměny např. při sportovních soutěžích či mezinárodních konferencích minimální až nulová. Existují dvojice zemí s podobnějšími zeměpisnými jmény (Austria/Australia, Iran/Iraq, India/Indonesia, Mali/Malawi, Niger/Nigeria, Gambia/Zambia, Slovakia/Slovenia, dokonce – identické Georgia/Georgia), aniž by některá z nich trpěla pocitem nutnosti od svého zeměpisného názvu ustoupit a používat výhradně název politický.

Navíc je zajímavé, že u slova „Czech“ je riziko chybné výslovnosti [čeč] podobné. V angličtině navíc existuje asi 300 slov, ve kterých se „ch“ vyslovuje jako [k] – např. architect, anarchy, anchor, chemistry, chaos, mechanism apod. Výslovnost v angličtině nemá zcela běžně ustálená pravidla a je nezbytné se ji prostě naučit.

Bez finančních nároků na rozpočet ČR či vracení peněz z fondů EU

Vzhledem k tomu, že nejde o změnu ale o doplnění názvu, je i nadále samozřejmě možné využívat formální název „Česká republika“ ve všech kontextech. Z toho vyplývá, že nelze ani mluvit o „finančních nákladech na změnu“, protože pokud se jednotlivé subjekty samy dobrovolně nerozhodnou změnit formální název pro jejich produkty, brožury, loga, atd. na krátký název, pak žádné finanční náklady tento záměr MZV nenese. Nelze tedy mluvit ani o zmařené investici do kampaně „Czech Republic - Land of stories“, protože záleží pouze na agentuře CzechTourism (která tuto kampaň vytvořila), zda-li při propagaci i nadále upřednostní formální delší název před tím krátkým zeměpisným.

Doména Czechia.eu

V rámci dlouhodobých úvah MZV o doplnění překladu Česko do databází, zejména anglického krátkého názvu země, byla u evropského sdružení registračních autorit EURid zarezervována doména czechia.eu, na níž postupně přesuneme prezentaci země. Tato rezervace byla bezplatná.

.